fbpx

Treść artykułu

Specyfika pracy księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług księgowych i kadrowo-płacowych, a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

Dzielimy się zatem kalendarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Kalendarz księgowego na listopad – warto wiedzieć

1 listopada 2019 roku, to z perspektywy wielu przedsiębiorców data wiążąca się z początkiem obowiązku stosowania mechanizmu Split Payment. Nowy katalog towarów i usług objętych obowiązkowym Split Payment zostanie zdefiniowany w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Konieczność regulowania przez przedsiębiorców należności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczyć transakcji, których wartość udokumentowana fakturą przekroczy kwotę  15.000 zł brutto (lub jej równowartość).

Niedopełnienie nowych obowiązków ustawowych będzie się wiązało – dla nabywców i dostawców – między innymi z sankcjami finansowymi w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego  na fakturze, której będzie dotyczyła płatność  objęta obowiązkowym Split Payment.

Najważniejsza data dla księgowych: 01.11.2019 r.

Wchodzą w życie ważne zmiany w VAT, Ordynacji Podatkowej i Kodeksie Karnym Skarbowym - obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, przepisy o Wiążącej Informacji Stawkowej, pierwszym zasiedleniu budynków i inne.

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź

Kalendarz kadrowego na listopad – warto wiedzieć

Zgodnie z art. 251  § 1 Kodeksu pracy umowa na czas określony zawarta z tym samym pracownikiem nie może trwać dłużej niż 33 miesiące. Pracodawca  i pracownik mogą zawrzeć maksymalnie trzy umowy terminowe. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy  (art. 251  § 3) po przekroczeniu któregokolwiek z tych limitów, tj. od dnia następującego po upływie 2 lat i 9 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, umowa przekształca się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony.

Najważniejsze daty dla kadrowych: 30.11.2019 r.

Ustalenie płatników zasiłków na 2020r. – zobowiązanymi do wypłaty zasiłków w 2020r. będą pracodawcy, którzy według stanu na dzień 30.11.2019r. zgłoszą do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób.

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie kadr i płac?

AUTOR: Katarzyna Romanowska. Menedżer, Outsourcing

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane