W minionym roku firmy i samorządy wyemitowały poprzez rynek Catalyst obligacje za 7,6 mld zł. To o 28 proc. więcej niż przed rokiem. Warszawski parkiet jest dziś nie tylko zdecydowanie największym, ale też najszybciej rosnącym rynkiem obligacyjnym w regionie – wynika z raportu firmy Grant Thornton, nad którym patronat objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

We wrześniu bieżącego roku rynek papierów dłużnych Catalyst będzie obchodził swoje szóste urodziny. Choć w tym czasie polska i europejska gospodarka przechodziły zarówno przyspieszenia, jak i wyhamowania koniunktury, to rynek Catalyst był zadziwiająco odporny na te wahnięcia – odnotowuje on od niemal sześciu lat praktycznie stały, dynamiczny wzrost i cieszy się coraz większym zainteresowaniem emitentów i inwestorów.

Paweł Tamborski

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Za nami kolejny dobry rok dla rynku Catalyst. W 2014 r. 112 emitentów wprowadziło do obrotu 177 serii obligacji o łącznej wartości 7,6 mld zł. Wartość transakcji na Catalyst wzrosła w porównaniu z 2013 r. o 28,3 proc., przynosząc rynkowi zdecydowaną poprawę płynności.

Łącznie na rynku Catalyst notowane są obecnie obligacje nieskarbowe (korporacyjne, komunalne, spółdzielcze oraz listy zastawne) o łącznej wartości ponad 67 mld zł. Dla porównania, na koniec 2014 r. było to 64,1 mld zł, rok wcześniej 58,9 mld zł, a na koniec 2010 r. – zaledwie 17 mld zł.

Maciej Richter

Partner Zarządzający w Grant Thornton w Polsce

Ostatni rok był jednym z ważniejszych okresów w historii rynku Catalyst. Nastąpił znaczny wzrost liczby notowanych emisji obligacji, a także spadło oprocentowanie. Istotne zmiany pojawiły się również w obszarze regulacji prawnych, w tym Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zasad Działania Catalyst, a także Ustawy o obligacjach. Część z tych zmian wejdzie w życie w bieżącym roku i spodziewamy się, że uczyni to rynek jeszcze bardziej atrakcyjnym – zarówno dla emitentów, jak i inwestorów.

Catalyst pozytywnie wyróżnia się na tle innych rynków papierów dłużnych Europy Środkowo-Wschodniej. Średni wzrost liczby notowanych emisji obligacji w latach 2010-2014 wyniósł 41,4 proc. Przykładowo, średni wzrost węgierskiego rynku obligacji, który zajmuje pod tym względem drugą pozycję, wynosi 16,1 proc. rocznie – ponad dwukrotnie mniej.

Paweł Tamborski

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Rozwój rynku Catalyst cieszy nas tym bardziej, że jest on jednym z filarów naszej działalności i jednym z kluczowych elementów zaktualizowanej strategii GPW.2020. Obszarem o potencjalnie dużej dynamice wzrostu jest naszym zdaniem rynek obligacji korporacyjnych. W 2014 r. spośród 7,6 mld zł pozyskanego na rynku długu kapitału aż 7,4 mld stanowiły obligacje korporacyjne.

Maciej Richter

Partner Zarządzający w Grant Thornton w Polsce

Silny wzrost liczby emisji, wartości rynku oraz obrotów świadczą o ogromnym potencjale, jaki tkwi w polskim rynku obligacji i wskazują na jego dalsze, pozytywne perspektywy rozwoju.

Serdecznie zachęcamy do lektury całego raportu „Catalyst. Rynek papierów dłużnych w 2014 r.”, opracowany przez firmę Grant Thornton, objęty patronatem przez GPW.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obligacje zadomowiły się w polskiej gospodarce

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.