Jeszcze kilka lat temu pojęcie „należytej staranności” w prawie podatkowym funkcjonowało w bardzo ograniczonym zakresie.

Jednak w ostatnich latach bardzo się to zmieniło – analiza podatkowych interpretacji indywidualnych pokazuje silny trend wzrostowy, jeśli chodzi o częstotliwość pojawiania się tego kryterium w decyzjach organów podatkowych.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

To nagłe zainteresowanie „należytą starannością” wynika z faktu, że ustawodawca, jako metodę walki z uszczupleniami budżetowymi – obok innych rozwiązań systemowych – wybrał przerzucenie na podatników ryzyka uczestnictwa w transakcjach mogących mieć związek z nieprawidłowościami podatkowymi. W jaki sposób? Po pierwsze częściej i powszechniej egzekwując wymóg dochowania należytej staranności (np. w weryfikacji kontrahenta pod kątem odliczenia VAT), a po drugie – wprowadzając wprost w przepisach kryterium dochowania należytej staranności dla niektórych transakcji, w szczególności w podatku u źródła.

„Należytą staranność” w podatkach można w związku z tym przypisać do jednego z trzech obszarów: tam, gdzie już jest ona wymagana, gdzie dopiero zaczyna być stosowana i gdzie dopiero będzie istotna. Nie ma jednak takiego obszaru, gdzie jej waga by spadała.

Łukasz Kempa

Doradca podatkowy

Świadomość rośnie nie tylko po stronie podatników, ale i organów podatkowych, coraz częściej kwestionujących dochowanie należytej staranności przez podatnika. Wdrażanie odpowiednich procedur „należytej staranności” stało się więc koniecznością, bo stanowią najlepszą linię obrony przez zarzutami tego typu.

Zapraszamy do lektury raportu. Ufamy, że jest to cenna wiedza, która – dając do myślenia – pomoże zarządzać ryzykiem podatkowym.

RAPORT Należyta staranność coraz ważniejsza

Kryterium należytej staranności w podatkowych interpretacjach indywidualnych w latach 2018-2022

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.