Od 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi Polski Ład. W świetle nadchodzących zmian spodziewać się można dużego zainteresowania przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przekształceniem w spółki z o.o. Wynika to ze zwiększonego obciążenia przedsiębiorców składką zdrowotną. Część przedsiębiorców chce też skorzystać z estońskiego CIT-u, co nie jest możliwe w ramach jednoosobowej działalności. Z jakimi kosztami wiąże się zatem proces przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

Ważny fragment

Jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi w Polsce najpopularniejszą formę prawną prowadzenia biznesu. Jednakże, nadchodzące 1 stycznia 2022 r. zmiany w regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorców prowadzących działalność w takiej formie wskazują, że atrakcyjność tego modelu znacząco spadnie.

Przyczyną jest między innymi zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej. Odpowiedzią na niekorzystne opodatkowanie, może być reorganizacja biznesu, polegająca na przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz szeregu korzyści wynikających z tego rozwiązania, takich jak ograniczenie odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy za zobowiązania firmy czy też możliwość wprowadzenia do spółki wspólników, wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu możliwe będzie skorzystanie z tzw. estońskiego CIT.

Proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. może wiązać się jednak z istotnymi kosztami, o których należy pamiętać decydując się na reorganizację biznesu. W niniejszym artykule przedstawiamy przybliżone koszty poszczególnych etapów całego procesu.

Księgowe aspekty przekształcenia działalności w sp. z o.o.

Jedne z pierwszych kosztów, które poniesienie przekształcający się przedsiębiorca, będą wiązały się z dodatkowymi pracami po stronie księgowości. Proces przekształcenia wymaga sporządzenia sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik do planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Nie obejdzie się bez biegłego rewidenta

Obowiązkowym elementem procesu przekształcenia przedsiębiorcy jest sporządzenie planu przekształcenia oraz poddanie go badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy, w zakresie poprawności i rzetelności. W zależności od skali prowadzonego biznesu i złożoności planu przekształcenia, praca biegłego może być wyceniona od kilku, przez kilkanaście, do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Koszty notarialne przekształcenia jdg w sp. z o.o.

Ważny fragment

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o. o. wiąże się z dwukrotną wizytą u notariusza.

Formy aktu notarialnego wymaga bowiem wspomniany wcześniej plan przekształcenia, jaki i oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy. Koszty sporządzenia planu przekształcenia to wydatek do maksymalnej wysokości 200 zł. Droższe może się okazać sporządzenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Maksymalna możliwa do zastosowania taksa notarialna zależy od wysokości kapitału zakładowego spółki przekształconej. Wysokość taksy może wahać się od ok. 200 zł do nawet 10.000 zł. Dodatkowe koszty, które należy doliczyć do taksy notarialnej to koszty wypisów aktów notarialnych. Należy również pamiętać, że notariusz przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o. pobierze podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), wynoszący 0,5% od wartości kapitału zakładowego spółki z o.o.

Koszty sądowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

Do kosztów procesu przekształcenia należy doliczyć także opłaty sądowe, którym podlegają następujące czynności:

  • złożenie do sądu wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania planu przekształcenia – 300 zł
  • złożenie do sądu wniosku o rejestrację spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – 500 zł oraz 100 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym

Należy też pamiętać, że jeśli którykolwiek ze składanych wniosków będzie składany do sądu przez pełnomocnika, będzie wymagać to uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę
Dowiedz się więcej

Wsparcie doradcy w procesie przekształcenia

Ostatni wydatek, o którym należy wspomnieć to koszt pomocy doradców w procesie przekształcenia. Chociaż nie jest to wydatek konieczny dla dokonania przekształcenia w sp. z o.o., to wsparcie profesjonalnego doradcy prawnego, podatkowego oraz księgowego, zapewni efektywne i prawidłowe dokonanie procesu, bez narażenia przedsiębiorcy na nieoczekiwane okoliczności.

Proces przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. może wiązać się z różnymi wydatkami w zależności od wspomnianych wcześniej czynników, takich jak rozmiar prowadzonej działalności czy stopień skomplikowania procesu. Przekształcenie przedsiębiorcy w wielu przypadkach przynosi jednak wymierne korzyści, które wynagradzają poniesione koszty procesu przekształcenia.

AUTORZY: Franciszek Furmaniak, Junior Associate, Anna Wysocka, Associate, Kancelaria Prawna Grant Thornton

WIDEO: Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. | KOSZTY

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.