Według obecnie procedowanego projektu ustawy, spółki komandytowe mają stać się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych już od 1 stycznia 2021 r. Z najnowszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika jednak, że w dalszej fazie prac legislacyjnych może być wprowadzona zmiana skutkująca możliwością odroczenia wejścia w życie nowych regulacji dla spółek komandytowych o 4 miesiące, tj. do 1 maja 2021 r.

W połowie września 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został zapowiedziany niewiele wcześniej projekt zmian w podatkach dochodowych, obejmujący rewolucyjną dla wielu przedsiębiorców zmianę zasad opodatkowania spółek komandytowych. Zgodnie z założeniami, spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. miały przestać być podmiotami transparentnymi podatkowo i stać się podatnikami CIT, tak samo jak spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 66 1530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Ważny fragment

Wiele wskazuje na to, że po miesiącu od opublikowania projektu ustawy, Ministerstwo Finansów koryguje swoje plany. Nie oznacza to jednak wycofania się z pomysłu objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, lecz odroczeniem terminu objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT z 1 stycznia 2021 r. na 1 maja 2021 r.

Po raz kolejny okazuje się, że najcenniejszym źródłem informacji dla przedsiębiorców staje się nie dziennik ustaw, lecz media społecznościowe. Zapowiedź zmiany wynika bowiem z informacji opublikowanej na Twitter przez Tadeusza Kosińskiego, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z dość lakonicznych wpisów przedstawicieli rządu można wnioskować, iż nie oznaczałoby to odroczenia terminu wejścia w życie nowych przepisów, lecz planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu, w ramach którego podatnicy mieliby możliwość wyboru wejścia w nowy reżim od 1 stycznia 2021 r. bądź 1 maja 2021 r. Co ciekawe, wejście spółki komandytowej w nowy system od 1 maja 2021 r. oznaczać miałoby brak obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych 31 grudnia 2020 r. Pomysł z pewnością dość unikatowy i rodzący kolejne pytania o relacje pomiędzy prawem podatkowym, bilansowym czy też handlowym.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Możliwość odroczenia skutku wejścia w życie nowych, ewidentnie niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji, z pewnością należy oceniać w kategoriach wiadomości pozytywnych. Wskazana jest jednak wciąż daleko idąca czujność i ostrożność. Mowa bowiem póki co o zapowiedziach wynikających jedynie z mediów społecznościowych, a ponadto – jak to zwykle bywa w podatkach – kluczowe będą szczegóły zapowiadanego nietypowego vacatio legis.

Na bieżąco monitorujemy zmiany w CIT:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.