Projekt nowelizacji przepisów Ustawy CIT i PIT dotyczący opodatkowania spółek komandytowych stał się faktem (projekt został opublikowany w dniu 16 września 2020 r. na stronie RCL – informowaliśmy na ten temat w artykule „Spółki komandytowe podatnikiem CIT od 2021 r. – 10 kluczowych wniosków z analizy projektu ustawy”). Chociaż projekt jest jeszcze w fazie legislacyjnej, już teraz wielu przedsiębiorców funkcjonujących obecnie w ramach spółek komandytowych zadaje sobie pytanie: Co dalej?

AKTUALIZACJA z dnia 29.10.2020 r.: CIT w spółkach komandytowych. Ustawa uchwalona przez Sejm

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Wskazany projekt nowelizacji Ustawy CIT i PIT zakłada objęcie opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wszystkich spółek komandytowych.

Dodatkowo, projekt przewiduje, że również spółki jawne, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne mogą być objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeśli nie złożą stosownego oświadczenia o składzie osobowym wspólników.

Ważny fragment

Spółka komandytowa jest formą prawną, która obecnie wiąże się z jednokrotnym opodatkowaniem dochodów tak jak przy jednoosobowej działalności, ale jednocześnie nie naraża wspólników będących komandytariuszami na ryzyko utraty majątku ponad kwoty zainwestowane w spółkę komandytową.

Projekt zakłada, iż zyski osiągane za pośrednictwem spółki komandytowej będą podwójne opodatkowane, a nie jak do tej pory jednokrotnie na poziomie wspólników: po pierwsze – na poziomie spółki (9%/19% CIT), po drugie, na etapie wypłaty zysków – na poziomie wspólników PIT/CIT.

Dla przedsiębiorców działających w formie spółek komandytowych jest to drastyczna zmiana, która istotnie zniechęci przedsiębiorców do prowadzenia działalności w tej formie, nawet w wielu przypadkach kosztem zaakceptowania formy prawnej, która wiąże się z większym zakresem odpowiedzialności.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Marcin Szuflak jest do Twojej dyspozycji.

Dylemat wspólników spółek komandytowych

Wejście przepisów w obecnym kształcie należy uznać za niepewne – projekt jest na wstępnym etapie legislacji. Niemniej, biorąc pod uwagę doniesienia medialne i konkluzje z rekordowo krótkich konsultacji społecznych należy zakładać, iż zmiany wejdą w życie zgodnie z planem.

W związku z tym, już teraz wspólnicy tych spółek stają przed istotnym dylematem odnośnie formy prawnej prowadzonej działalności.

Co równie istotne, czasu na podjęcie decyzji w tym obszarze przedsiębiorcy nie otrzymali za wiele od projektodawcy – regulacje mają wejść w życie dla wszystkich spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r.

Możliwe podejścia przedsiębiorców

Zasadniczo nie sposób przedstawić uniwersalnego podejścia, jakim będą kierować się przedsiębiorcy w związku ze zbliżającą się zmianą w opodatkowaniu spółek komandytowych i objęciu tych spółek opodatkowaniem CIT:

 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Wśród niektórych przedsiębiorców, zwłaszcza takich których działalność jest relatywnie mniej ryzykowna, na pewno będzie rozważane przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną (która zasadniczo nadal pozostanie spółką transparentną podatkowo)

 • Pozostawienie spółki komandytowej

Inna część przedsiębiorców zaakceptuje nowe warunki, zwłaszcza w sytuacji, gdy zgromadzone dotychczas zyski będą dla nich wystarczające do bieżącego funkcjonowania w następnym latach (projekt zakłada, iż wypłata zysków zgromadzonych przed 1 stycznia 2021 r. będzie traktowana na dotychczasowych zasadach, a więc nie będzie podlegać opodatkowaniu)

 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Kolejna część przedsiębiorców będzie rozważać przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. (co może dawać większą elastyczność w planowanych działaniach reorganizacyjnych lub dezinwestycyjnych, zwłaszcza gdy spółka jest elementem większej grupy kapitałowej)

 • Wydzielenie działalności mniej ryzykownej ze spółki komandytowej

Część z przedsiębiorców, którzy w ramach jednej spółki prowadzą kilka różnych działalności, być może podejmą decyzję o wydzieleniu mniej ryzykownej działalności np. do spółki jawnej lub jednoosobowej działalności kosztem przejęcia większej odpowiedzialności i pozostawieniu w spółce komandytowej działalności narażonej na ryzyko wyższe.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Przekształcenie spółki
Dowiedz się więcej

Planowane zmiany o wprowadzeniu opodatkowanie CIT spółek komandytowych, spowodują, iż wielu przedsiębiorców będzie rozważać zmiany w zakresie formy prawnej prowadzonej działalności.

Należy zakładać, iż podejście przedsiębiorców prowadzących działalność do proponowanych zmian będzie różne i zależeć będzie od specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności.

Przekształcenie spółki  – pakiet informacji

 1. Opodatkowanie spółek komandytowych od 2021 r.
 2. Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jak zareagują przedsiębiorcy
 3. Czy warto szybko przekształcać spółki komandytowe?
 4. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?
 5. Różnice i podobieństwa między spółką komandytową a spółką jawną
 6. Ile trwa przekształcenie spółki?
 7. Ile kosztuje przekształcenie spółki?
 8. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie spółki

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.