Zmiany otoczenia prawnego skłaniają wielu przedsiębiorców do zmiany formy działalności, w której dotychczas prowadzili swój biznes. Z jakimi kosztami wiąże się proces przekształcenia spółki?

Przekształcenie spółki – koszty notarialne

Uchwała o przekształceniu powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza, a zatem do kosztów procesu przekształcenia należy zaliczyć koszty notarialne. Przed wejściem w życie nowelizacji KSH z dnia 1 marca 2020 r., notariusz sporządzał – obok uchwały o przekształceniu – również odrębną umowę spółki przekształconej, co zwiększało koszty notarialne. Obecnie przygotowuje on tylko jeden akt notarialny, który obejmuje uchwałę o przekształceniu, zastępującą zawarcie umowy spółki przekształconej (a w przypadku spółki akcyjnej – jej zawiązanie) oraz powołanie organów spółki przekształconej. Na koszty notarialne składają się m.in. pobierana przez notariusza taksa za czynności notarialne. Zwykle jest to kwota od kilkuset do kilku tysięcy złotych, przy czym z uwagi na przepisy określające maksymalne stawki taksy notarialnej, kwota ta nie może przekroczyć 10.000 zł. Do kosztów notarialnych należy doliczyć również koszt sporządzenia ewentualnych wypisów aktu notarialnego, wynoszący 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wypisu.

Ważny fragment

Należy mieć też na uwadze, że jeżeli w wyniku przekształcenia następuje zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej, to notariusz pobierze podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), którego stawka wynosi 0,5%.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że w niektórych procesach przekształcenia nie tylko uchwała o przekształceniu wymaga formy aktu notarialnego, lecz również plan przekształcenia. Do takich przypadków zalicza się przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową oraz przekształcenie spółki jednoosobowej. W tego typu procesach należy zatem liczyć się z dodatkowymi kosztem notarialnym na poziomie do 200 zł.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Przekształcenie spółki  – opłaty sądowe

Na koszty procesu przekształcenia składają się również opłaty sądowe, które trzeba uiścić od następujących czynności:

  • złożenie do sądu wniosku o wyznaczenie przez sąd biegłego do zbadania planu przekształcenia – 300 zł (o ile konieczne jest badanie przez niego planu przekształcenia),
  • złożenie do sądu wniosku o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto trzeba pamiętać, że jeżeli wniosek o wyznaczenie biegłego lub wniosek o wpis przekształcenia, będzie składany do sądu przez pełnomocnika, wówczas powstanie konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Magdalena Bilicka jest do Twojej dyspozycji.

Przekształcenie spółki – wynagrodzenie biegłego

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. albo w spółkę akcyjną oraz w przypadku przekształcenia spółki w  spółkę akcyjną obowiązkowe jest badanie planu przekształcenia przez biegłego, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów jego wynagrodzenia. W przypadku pozostałych typów przekształceń (w tym np. przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, czy też przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną) od 1 marca 2020 r. obowiązek badania planu przekształcenia przez biegłego został zniesiony, co znacznie obniżyło koszty tych procesów. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj. Jeżeli jednak w danym procesie przekształcenia obowiązek badania planu przez biegłego wystąpi, należy się liczyć z wydatkiem od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Inne wydatki związane z przekształceniem

Poza wspomnianymi wyżej wydatkami związanymi z procesem przekształcenia spółki należy pamiętać, że przekształcenie może generować inne koszty. Warto pamiętać, że przekształcenie wiąże się zazwyczaj z większym nakładem pracy po stronie księgowości (np. w związku z koniecznością przygotowania sprawozdania finansowego załączanego do planu przekształcenia), co może wpłynąć na koszt obsługi księgowej. Dodatkowe koszty mogą wiązać się również z koniecznością aktualizacji danych w rejestrach, urzędach czy sądach, np. w rejestrze pojazdów, rejestrze znaków towarowych czy sądzie wieczystoksięgowym. Dodatkowym wydatkiem może być też koszt wsparcia doradcy w procesie przekształcenia. Oczywiście nie jest to wydatek obowiązkowy, jednakże skorzystanie z profesjonalnego doradztwa prawnego, podatkowego i księgowego w procesie przekształcenia pomaga uniknąć wielu błędów, które mogą wydłużyć czas trwania procesu oraz narazić przedsiębiorcę na dodatkowe koszty.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Przekształcenie spółki
Dowiedz się więcej

Wysokość wydatków związanych z procesem przekształcenia jest uzależniona od wielu czynników takich jak: rozmiar prowadzonej działalności, kierunek planowanego przekształcenia i stopień skomplikowania procesu. Odpowiednie zaplanowanie przekształcenia, polegające również na identyfikacji wszelkich kosztów niezbędnych do poniesienia w trakcie procesu, pozwala na sprawną zmianę formy prawnej, która w wielu przypadkach przynosi przedsiębiorcom wymierne korzyści – zarówno organizacyjne, jak i finansowe.

Przekształcenie spółki  – pakiet informacji

  1. Opodatkowanie spółek komandytowych od 2021 r.
  2. Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jak zareagują przedsiębiorcy
  3. Czy warto szybko przekształcać spółki komandytowe?
  4. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?
  5. Różnice i podobieństwa między spółką komandytową a spółką jawną
  6. Ile trwa przekształcenie spółki?
  7. Ile kosztuje przekształcenie spółki?
  8. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie spółki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.