fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

W obliczu rewolucyjnych zmian w obszarze opodatkowania spółek komandytowych podatnicy będą musieli podjąć decyzję w zakresie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Mimo wzrostu obciążeń fiskalnych, niewątpliwie część podatników utrzyma dotychczasowe struktury oparte o spółkę komandytową. Przedsiębiorcy niezadowoleni z kierunku wprowadzanych zmian będą mogli natomiast zmienić formę prawną w drodze przekształcenia. Ostateczna decyzja zależeć będzie od konkretnych uwarunkowań prowadzonego biznesu. Nie ma przy tym również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy należy bezzwłocznie rozpoczynać adaptację do nowych ram prawnych, czy też poczekać na ostateczny kształt nowych przepisów.

Opublikowany 16 września projekt ustawy przewidującej objęcie podatkiem CIT spółki komandytowe zaskoczył polskich przedsiębiorców. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów opodatkowaniu CIT mają podlegać wszystkie spółki komandytowe. Zmiany mają być najmniej dotkliwe dla komplementariuszy (wspólników spółki komandytowej odpowiadających całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki), tj. komplementariusz będzie miał prawo do odliczenia od podatku od dywidendy części podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową. Projekt ustawy przewiduje również opodatkowanie spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz które nie złożą właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacji ujawniających tożsamość wspólników spółki.

Projekt jest jeszcze w fazie legislacyjnej. Nie można zatem wykluczyć zmian lub poprawek. W związku z tym wszelkie decyzje dotyczące zmiany formy prawnej podejmowane przed opublikowaniem ostatecznego kształtu ustawy nowelizacyjnej, będą obarczone pewnym ryzykiem.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Wpływ zmian podatkowych na sytuację spółek

Niewątpliwie przedsiębiorcy powinni przeanalizować wpływ nowych regulacji na sytuację swoją oraz swoich spółek. Część z nich z pewnością zareaguje na niekorzystne zmiany podatkowe. Optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej zależeć będzie jednak od konkretnej sytuacji danego podatnika. Szersza analiza możliwych scenariuszy została zaprezentowana w artykule „Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jak zareagują przedsiębiorcy?

Sprawdź Przekształcenie spółki Grant Thornton

Odpowiedź na pytanie, czy należy szybko przekształcać spółki komandytowe zależy od docelowej formy prawnej prowadzonej działalności. W praktyce, przedsiębiorcy zainteresowani jednokrotnym opodatkowaniem zysków będą mogli przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną (ewentualnie w spółkę partnerską w przypadku wspólników wykonujących wolny zawód). Alternatywnie, w celu skorzystania z możliwości prawnych oraz podatkowych przewidzianych przez ustawodawcę dla spółek kapitałowych (przykładowo: brak jakiejkolwiek odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, zwolnienia dywidendowe, zwolnienia podatkowe w przypadku połączeń spółek, możliwość wymiany udziałów oraz utworzenia podatkowej grup kapitałowej) korzystne może być przekształcenie w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – przygotowania do procesu

W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną (szersza analiza ww. procesu – w artykule „Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?”) należy rozpocząć przygotowania do procesu. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną, ze względu na wymogi stawiane przez Kodeks Spółek Handlowych, może trwać od półtora miesiąca do kilku miesięcy (więcej o tym w artykule „Ile trwa przekształcenie spółki?”), a zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów mogą obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku. Tym samym, aby uniknąć opodatkowania jakichkolwiek zysków spółki komandytowej podatkiem CIT należałoby przekształcić spółkę przed 1 stycznia 2021 r. Jednocześnie, w razie istotnych zmian procedowanego projektu ustawy, można proces zainicjować, podjąć działania przygotowawcze i wstrzymać się z podjęciem ostatniego kroku związanego z przekształceniem, tj. wnioskiem o wpis przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (ewentualnie można wycofać wniosek złożony do KRS).

Przekształcenie spółki – czy warto się spieszyć?

Jeśli natomiast przedsiębiorca nie jest zainteresowany zmianą formy prawnej lub zamierza przekształcić spółkę komandytową w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną) rozsądnym wydaje się wtrzymanie się aż do opublikowania ostatecznej wersji ustawy, która wejdzie w życie najprawdopodobniej 1 stycznia 2021 r. Choć według aktualnych planów Ministerstwa Finansów podatkowy status spółek komandytowych ma zostać zrównany ze statusem spółek kapitałowych, o pozostawieniu dotychczasowej formy prawnej (spółki komandytowej) może zdecydować szereg dodatkowych czynników takich jak swoboda wypłaty zysków, relatywnie prostszy sposób prowadzenia działalności w porównaniu do spółki z o.o. czy możliwość swobodnego ukształtowania umowy spółki. Z powyższych względów, w przypadku wyboru między spółką komandytową a spółką kapitałową najkorzystniejsze byłoby podjęcie decyzji oraz czynności prawych po opublikowaniu ostatecznej wersji ustawy.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

W związku z opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem CIT przedsiębiorcy mogą być zainteresowani przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną lub kapitałową. Niemniej w celu wypracowania optymalnego rozwiązania ostateczna decyzja powinna zostać podjęta po analizie konkretnych uwarunkowań prowadzonego biznesu oraz finalnej wersji ustawy. W pewnych okolicznościach nie wyklucza to jednak zasadności rozważania podjęcia pewnych działań przygotowawczych jeszcze w fazie niepewności co do stanu prawnego mającego obowiązywać od 2021 r.

AUTOR: Cezary Janiszewski

Przekształcenie spółki  – pakiet informacji

  1. Opodatkowanie spółek komandytowych od 2021 r.
  2. Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jak zareagują przedsiębiorcy
  3. Czy warto szybko przekształcać spółki komandytowe?
  4. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?
  5. Różnice i podobieństwa między spółką komandytową a spółką jawną
  6. Ile trwa przekształcenie spółki?
  7. Ile kosztuje przekształcenie spółki?
  8. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Co przyniósł siódmy pakiet sankcji unijnych?

Rozporządzeniem Rady 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r. ustawodawca unijny poszerzył sankcje wobec Rosji. Kluczową zmianą dla przedsiębiorców jest rozbudowanie listy sankcyjnej oraz listy towarów podwójnego zastosowania. Nowe regulacje dotyczą również m.in. usług finansowych,…

Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady nierozerwalnie związane z koniecznością przeprowadzenia procedury likwidacji. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie informacji na temat pierwszego etapu tego procesu, tj. otwarcia likwidacji. Wskazane zostaną przede…

Czy od smartfona należy zapłacić opłatę reprograficzną?

Powracający w debacie publicznej temat opłaty reprograficznej, nazywanego w przestrzeni medialnej „podatkiem od smartfonów” rozgrzewa emocje. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, nowe obciążenia nałożone na przedsiębiorców mają nie obejmować swoim zakresem…

Najczęściej czytane