Od kilku lat rynek deweloperski znajduje się w dobrej kondycji i jest bacznie obserwowany przez inwestorów. Na rynku pierwotnym pojawia się coraz więcej mieszkań oraz powierzchni biurowych, których sprzedaż lub najem nie stanowi dla deweloperów większej trudności zapewniając względnie wysoki poziom rentowności. Mając na względzie zainteresowanie sektorem przeanalizowaliśmy jak sytuacja finansowa spółek publicznych działających w branży wpływa na ich wycenę rynkową.

Analizie poddaliśmy spółki wchodzące w skład indeksu deweloperskiego GPW. Na podstawie wartości mnożników rynkowych poszczególnych spółek stworzyliśmy ranking spółek, które cieszą się największą przychylnością inwestorów.

Kluczowe wnioski:

  • Spółkami najlepiej postrzeganymi przez rynek są Buwog AG, Orion Investment S.A., Atal S.A., Globe Trade Centre S.A. Podmioty te jako jedyne przekroczyły poziom 100 punktów na 136 możliwych w naszym Rankingu.
  • Spółki prowadzące działalność związaną z budownictwem oraz zarządzaniem nieruchomościami są lepiej postrzegane przez inwestorów niż spółki, których działalność skoncentrowana jest na jedynie na budownictwie. Co równie ciekawe spółki te charakteryzują się wyższą medianą rentowności na działalności operacyjnej. Tak więc dywersyfikacja działalności wpływa pozytywnie nie tylko na wyniki spółki, ale także na sprzyja przychylności inwestorów.
  • Osiąganie coraz wyższej rentowności nie jest jednak gwarantem coraz lepszego postrzegania spółki przez inwestorów. Z pewnością jednak trudniej jest o przychylność inwestorów spółkom osiągającym ujemne wyniki.
  • 25 spośród 34 analizowanych spółek osiągnęło wskaźnik ceny akcji do wartości kapitałów własnych na jedną akcję (P/BV) poniżej 1. Oznacza to, że wiele spółek wycenianych jest przez rynek poniżej wartości posiadanych kapitałów własnych spółki.
Rafał Śmigórski

Partner w Grant Thornton

Atrakcyjność sektora zachęca wielu przedsiębiorców do podejmowania przedsięwzięć o charakterze deweloperskim. Wyniki finansowe spółek publicznych wyznaczają punkt odniesienia dla oceny działalności prowadzonej przez pozostałe podmioty , natomiast wycena akcji przez rynek publiczny detrerminuje sposób określania wartości spółek z branży.

W większości przypadków spółki deweloperskie są wyceniane poniżej ich wartości księgowej, z drugiej strony mediana wskaźnika EV/EBITDA wynosi 11,3. Warto odnotować, że wyższe wskaźniki wyceny dotyczą podmiotów, które łączą działalność deweloperską z zarządzaniem nieruchomościami. Dywersyfikacja działalności w ramach dwóch z wymienionych aktywności pozwala również na uzyskanie wyższej rentowności.

Te oraz inne równie ciekawe wnioski znajdziecie Państwo w naszym raporcie Ranking spółek z indeksu sektora deweloperskiego. Zachęcam do lektury!

Ranking spółek z indeksu sektora deweloperskiego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Spółki z sektora deweloperskiego okiem inwestora

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.