Treść artykułu

Cykl pod redakcją Dariusza Bednarskiego, Partnera Zarządzającego w Grant Thornton Polska, opracowany na podstawie serii publikacji ekspertów Grant Thornton z całego świata, wydanych pod wspólnym tytułem „Succeeding at Succession”.

Budowanie wartości firmy. Część 2.

Właściciele prywatnych firm powinni myśleć o posiadanym biznesie w taki sam sposób, jak o każdej innej inwestycji, maksymalizując jego wartość. W rzeczywistości tak się nie dzieje. Przedsiębiorcy często widzą wartość swojego biznesu z perspektywy czasu i wysiłku, których wymagało zbudowanie ich imperium. Często świadomie nie przykładają wagi do oceny wartości firmy, gdyż najzwyczajniej nie planują wyjść z biznesu. Jednak ocena wartości biznesu jest ważna również w przypadku sukcesji, pozwala bowiem patrzeć na firmę strategicznie.

Jak budować wartość firmy w kontekście sukcesji?

1. Planuj przyszłość

Większość właścicieli firm angażuje się w proces sukcesji dopiero w momencie formalnego przekazania biznesu. W rezultacie, wielu przedsiębiorców nie wie, czego się spodziewać i co ich czeka po wyjściu z biznesu.

Takie podejście rodzi wiele ryzyk. Właściciele mogą nie być świadomi, jak wysokich środków pieniężnych będą potrzebować na emeryturze. Mogą nie mieć pomysłu i wiedzy, w jaki sposób zrekompensować planowane zmiany swoim kluczowym  pracownikom. Mogą martwić się o rentowność spółki w przyszłości, jeśli w ich ocenie sukcesor nie posiada wystarczającej wiedzy i kompetencji
To tylko niektóre z wyzwań, przed którymi staje właściciel firmy w procesie sukcesji. Tym bardziej ważne jest zbudowanie szerokiej wiedzy, poprzedzonej wnikliwymi analizami i dyskusjami z kluczowymi osobami z otoczenia przedsiębiorcy oraz specjalistami z zewnątrz firmy. Takie kompleksowe podejście pozwoli przygotować się na wszystkie zmiany i wyzwania procesu sukcesji oraz umożliwi osiągnięcie założonych celów.

2. Ustal priorytety

W miarę rozwoju i dojrzewania firmy rodzinnej, może dochodzić do napięć i konfliktów pomiędzy najlepszym interesem spółki i najlepszym interesem jej właścicieli. W wielu przypadkach, firmy dochodzą do punktu, w którym wymagają dodatkowego kapitału właśnie wtedy, gdy właściciele myślą o zmniejszeniu osobistego ryzyka finansowego. Taki konflikt może narazić przedsiębiorstwo na obniżenie jego wartości i zagrozić długoterminowej rentowności firmy.

Powinieneś ustalić priorytety. Jeśli Twoja firma jest bardziej cenna dla kogoś innego niż dla ciebie, być może nadszedł czas, aby rozważyć jej sprzedaż. Jeśli natomiast jest bardziej cenna dla Ciebie, być może należy zmaksymalizować bieżący dochód i rozważyć przekazanie jej następnemu pokoleniu. Twoja firma jest zapewne jednym z wielu aktywów w Twoim portfelu, a niezależna wycena jej wartości, pomoże Ci zdecydować, czy wolisz ją zatrzymać czy sprzedać.

Masz pytanie?

Sprawdź Założenie i reorganizacja biznesu Grant Thornton

3. Rozmawiaj o słabościach

Właściciele firm z dobrą historią finansową, mają tendencję do przewidywania przyszłego wzrostu w oparciu o dane z przeszłości. Niestety, ta tendencja może stworzyć fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Czasem warto skorzystać z zewnętrznych specjalistów, którzy dokonają rzetelnej, a przede wszystkim bezstronnej oceny kondycji Twojej firmy i wskażą ryzyka, które zagrażają bieżącej zdolności przedsiębiorstwa do utrzymania się na rynku. Na przykład, silna relacja z danym klientem może być odbierana jako ryzyko koncentracji klientów, szczególnie jeśli znaczna część twoich przychodów ze sprzedaży jest związana z tym kontrahentem.

4. Doceń siłę innowacji

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie można osiągnąć wzrostu bez innowacji, a innowacja wiąże się z pewną dozą ryzyka.

W celu zidentyfikowania i wykorzystania wszystkich pojawiających się możliwości rozwojowych, właściciele firm, powinni zaimplementować takie procesy i systemy, który zachęcają do innowacji i podejmowania kontrolowanego ryzyka

5. Wzmocnij kadrę zarządzającą

Jednym ze sposobów na wzmocnienie wartości biznesu jest zatrudnienie w firmie możliwie najsilniejszego zespołu zarządzającego.

Jeśli planujesz ograniczyć swoje zaangażowanie w prowadzenie biznesu, zatrudnienie profesjonalnych menedżerów, którzy będą zarządzać firmą po Twoim wyjściu z biznesu, może zapewnić jego zrównoważony rozwój. I z drugiej strony – silna firma o wysokiej wartości może  przyciągnąć i zatrzymać profesjonalistów o najwyższych kompetencjach. Co więcej, może zachęcić również wysoko wykwalifikowanych członków rodziny do pracy w firmie, nawet jeśli mają dostępne inne możliwości kariery.

6. Sprofesjonalizuj firmę

Kolejna strategia zwiększania wartości biznesu w procesie sukcesji wymaga wprowadzenia w firmie systemów i procesów, które zapewnią, że będzie ona działać w możliwie najbardziej profesjonalny sposób.

Istnieje szereg działań, które pomogą Ci osiągnąć ten cel, w tym opracowanie formalnego biznesplanu, wzmocnienie kadry zarządzającej czy ustanowienie niezależnej rady nadzorczej. Firma powinna również wdrażać sformalizowane i udokumentowane systemy i procesy.

Powyższych celów nie da się osiągnąć bez profesjonalnych doradców, którzy bardziej obiektywnie będą umieli spojrzeć na Twój biznes. Rozwijając biznes, powinieneś nauczyć się pracy z doradcami.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Zarząd sukcesyjny jeszcze w 2018 roku

Rozwiązania mające na celu zachowanie zdolności operacyjnej i ciągłości działania przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w sytuacji śmierci przedsiębiorcy wejdą w życie jeszcze w 2018 r. na mocy podpisanej przez Prezydenta RP dnia…

Najczęściej czytane