fbpx

Treść artykułu

Minionej nocy Sejm uchwalił tzw. Tarczę Antykryzysową 3.0. Jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników?

W nocy z czwartku na piątek, tj. 14 maja 2020 roku, Sejm przyjął 40 spośród 87 poprawek wniesionych przez Senat do projektu tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Poniżej kluczowe aspekty dotyczące prawa i rynku pracy, uzupełnione o komentarz partnera i eksperta ds. prawa pracy Grant Thornton, Moniki Smulewicz.

Uchwalone rozwiązania dotyczące rynku pracy w Tarczy Antykryzysowej 3.0

1. Możliwość uzyskania zwolnienia ze składek ZUS lub zwrotu za już opłacone składki za kwiecień i maj 2020 r. w przypadku przedsiębiorców, którzy: (1) zatrudniają do 49 osób, (2) uzyskują miesięcznie przychody przekraczające 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, (3) ich miesięczny dochód nie przekroczył 7 tys. zł. To rozwiązanie jest bardzo dobre, ponieważ:

Monika Smulewicz

Dyrektor Zarządzająca Grant Thornton, ekspert ds. prawa pracy

Poprzednio rząd nie uwzględnił przedsiębiorców, którzy uzyskują wysokie przychody, ale równocześnie pracują na niskich marżach czy wysokich kosztach”. Ważne jest teraz, aby „przedsiębiorcy ponownie przeliczyli swój dochód i – jeśli spełniają nowe kryteria – zwrócili się do ZUS-u o zwrot, nawet jeśli składki za kwiecień i maj już opłacili.

2. Podniesienie kwoty wolnej od egzekucji w przypadku zajęć komorniczych z obowiązujących 50 proc. (i min. połowie minimalnego wynagrodzenia) o kolejne 25 proc. na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu danego pracownika (którego wynagrodzenie zostało obciążone zajęciem komorniczym). To rozwiązanie trudno ocenić jednoznacznie, gdyż

Monika Smulewicz

Dyrektor Zarządzająca Grant Thornton, ekspert ds. prawa pracy

Z jednej strony chroni dłużnika, ale z drugiej wierzyciela pozbawia możliwości wyegzekwowania swoich należności. Przepis ten zostawia też furtkę osobom, które unikają regulowania swoich zobowiązań – choć tych furtek i tak dziś nie brakuje. Warto mieć na względzie, że jeśli z jednej strony ktoś uniknie konieczności zapłaty, to ktoś inny poniesie z tego tytułu stratę.

3. Możliwość obniżenia wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy obcokrajowcom o 20 proc. Monika Smulewicz tłumaczy, że:

Dotychczas przepisy zezwalały cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce na pracę wyłącznie na takich warunkach, na jakie otrzymali zezwolenie – a więc przy określonym wynagrodzeniu i wymiarze czasu pracy. W normalnych warunkach zatem pracodawca nie mógł cudzoziemcowi ani zmienić wynagrodzenia, ani wymiaru etatu – ponieważ pozwolenie dotyczy pracy w konkretnym miejscu i na konkretnych warunkach. W związku z tym, gdy w życie weszła Tarcza Antykryzysowa 1.0 i 2.0, pojawiło się mnóstwo wątpliwości co zrobić, jeśli pracodawca zdecyduje się na redukcję wymiaru pracy i wynagrodzenia w firmie – czy może zrobić to także wobec cudzoziemców. W końcu, w uchwalonej wczoraj Tarczy Antykryzysowej 3.0, doczekaliśmy się oczekiwanych przez pracodawców regulacji, które możliwością redukcji wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia obejmują również obcokrajowców. Dzięki temu unikamy ryzyka zarzutów o nierówne traktowanie pozostałych pracowników.

4. Zniesienie obowiązku wysyłania przez ZUS do ubezpieczonych informacji o ich stanie konta.

Odrzucona z Tarczy Antykryzysowej 3.0 propozycja z zakresu prawa pracy

Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1,8 tys. zł – Jak ocenia nasz ekspert, ta decyzja była bardzo słuszna, ponieważ nie można zrównać zasiłku dla bezrobotnych z minimalnym wynagrodzeniem, bo to całkowicie demotywuje ludzi do tego, żeby rano wstać i pójść do pracy”.

Przegłosowane 14 maja br. nowelizacje przepisów dotyczą ustawy uchwalonej przez Sejm 30 kwietnia br. (pisaliśmy o tym na blogu księgowym Grant Thornton m.in. tutaj >>). Ustawa ta, zwana Tarczą Antykryzysową 3.0, zmienia aż 43 ustawy, m.in. specustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, a także jej nowelizację z 31 marca, tj. tzw. Tarczę Antykryzysową. Teraz Tarcza Antykryzysowa przegłosowana wczoraj przez posłów oczekuje na podpis prezydenta, który ma na decyzję 21 dni. Następnie ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać już następnego dnia.

Sprawdź Usługa kadrowo-płacowa Grant Thornton

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Zespół Outsourcoingu

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane