Ministerstwo Finansów dnia 12 sierpnia 2021 roku opublikowało objaśnienia w zakresie ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Objaśnienia).

Objaśnienia są odpowiedzią na pytania i wątpliwości pojawiające się wskutek zmian w stosowaniu ulgi, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Celem wydanych objaśnień jest wskazanie podatnikom, jak prawidłowo stosować ulgę abolicyjną przy rozliczaniu podatku dochodowego osób fizycznych od dochodów osiąganych za granicą. Poniżej przedstawiamy kompendium najważniejszych informacji.

Kto może skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Ulga abolicyjna czyli zmniejszenie różnic w opodatkowaniu podatkiem dochodowym zagranicznych dochodów rozliczanych zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia i metodą wyłączenia z progresją obejmuje wyłącznie polskich rezydentów podatkowych. Podlegają oni bowiem opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania.

Czytaj więcej: Objaśnienia podatkowe – ustalanie rezydencji w Polsce >>

Katalog dochodów kwalifikowanych

Ulga abolicyjna może mieć zastosowanie tylko do określonych kategorii dochodów, które zostały wskazane w zamkniętym katalogu Ustawy PIT. Dochody muszą spełnić łącznie następujące warunki:

  1. zostały osiągnięte ze źródeł położonych poza terytorium Polski;
  2. podlegają rozliczeniu zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia;
  3. zostały osiągnięte ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz dochodów z praw majątkowych z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej wykonywanej za granicą.
Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Wysokość odliczenia

Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje limit kwotowy w stosowaniu odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej. Odliczenia można dokonać wyłącznie do kwoty 1.360 zł (kwoty zmniejszającej podatek).

Czytaj więcej: Ulga abolicyjna – zmiany w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych >>

Natomiast zgodnie z art. 27g ust. 5 Ustawy PIT przepisu ust. 2 (limitu do 1360 PLN) nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Tym samym, limit w wysokości 1360 PLN nie znajdzie zastosowania w przypadku dochodów uzyskiwanych poza terytorium lądowym państw z następujących źródeł:

  1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  2. wykonywania usług na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenia lub umowy o dzieło (umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej),
  3. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze.

Definicja „terytorium lądowego”

W kontekście wyżej opisanego wyłączenia ze stosowania limitu kwotowego ulgi abolicyjnej, szczególnie istotne jest rozumienie pojęcia „terytorium lądowego” państwa. Nowelizacja ustawy, na podstawie której wprowadzono limit ulgi abolicyjnej nie wprowadziła jednak odpowiedniej definicji, w wyniku czego możliwość stosowania wyżej opisanego wyłączenia rodziła pewne wątpliwości.

Temat ten został podjęty w najnowszych wyjaśnieniach, gdzie Ministerstwo Finansów odwołuje się bezpośrednio do art. 6 ustawy o ochronie granicy państwowej, w którym wskazuje się iż:

Rzeczpospolita Polska wykonuje swoje zwierzchnictwo nad terytorium lądowym oraz wnętrzem ziemi znajdującym się pod nim, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz dnem i wnętrzem ziemi znajdującymi się pod nimi, a także w przestrzeni powietrznej znajdującej się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Objaśnieniami, poza terytorium lądowym państw znajdują się:

  • wyliczone w tym przepisie kategorie zaliczane do terytorium państw inne niż terytorium lądowe, a więc: wnętrze ziemi pod terytorium lądowym państw, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne oraz dno i wnętrze ziemi znajdujące się pod nimi, a także przestrzeń powietrzna znajdująca się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym, a także
  • obszary niestanowiące terytorium państw, w tym obszary podlegające ograniczonej jurysdykcji państw.

Jako przykładowe zawody, których nie obejmuje limit ulgi abolicyjnej zostali wymienieni marynarze, stewardesy, piloci.

Moment stosowania ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna należy do kategorii ulg stosowanych dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że ulga abolicyjna nie wpływa na wysokość miesięcznych zaliczek wpłacanych na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.

Ważny fragment

W celu skorzystania z ulgi konieczne jest wypełnienie załącznika PIT/O, który należy złożyć wraz z odpowiednią deklaracją podatkową.

Ograniczenie poboru zaliczek

Może okazać się, że podatnik większość dochodów uzyskuje za granicą. W takiej sytuacji, przy utrzymaniu rezydencji podatkowej w Polsce, podatnik może być zobowiązany do zapłaty wysokiego podatku w Polsce, który następnie zostanie zwrócony po zakończeniu roku wskutek zastosowania ulgi abolicyjnej.

Wynika to  ze specyfiki stosowania odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej. Bowiem dopiero po złożeniu zeznania podatkowego, podatnik może otrzymać zwrot wszystkich bądź dużej części zaliczek zapłaconych do urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego.

W celu wyeliminowania tego problemu, podatnik może złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. We wniosku należy uprawdopodobnić, że zaliczki obliczone według zasad ogólnych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego na koniec roku podatkowego, tj. po zastosowaniu ulgi abolicyjnej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Ważny fragment

Co istotne, wniosek należy złożyć przed terminem płatności zaliczek, których wniosek dotyczy. Wniosek składany jest do naczelnika urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania podatnika.

AUTORZY:
Joanna Krajnik, Konsultant podatkowy, Bieżące doradztwo podatkowe
Łukasz Boszko, Senior konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.