fbpx

Branża kosmetyczna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży kosmetycznej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży kosmetycznej.

Branża kosmetyczna a ulga B+R

Branża kosmetyczna niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych wyrobów kosmetycznych charakteryzujących się wysoką  jakością, bezpieczeństwem i higieną produkcji spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Oprócz bieżącej produkcji Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na:

 • Tworzeniu nowych kosmetyków, dotychczas przez Wnioskodawcę nie wytwarzanych,
 • Poprawie jakości dotychczas produkowanych kosmetyków poprzez szukanie nowych technologii ich wytwarzania i sprawdzaniu tych technologii, a także poprzez próby stosowania nowych surowców w celu lepszej aplikacji kosmetyków oraz uzyskania trwalszych kolorów,
 • Tworzeniu nowych formuł lub/i kolorów dla dotychczas produkowanych wyrobów poprzez poszukiwanie do ich wytwarzania nowych surowców oraz wykonywanie prób i nowych wzorów z tymi surowcami.

. W ramach prac rozwojowych Wnioskodawca wykonuje m.in. takie czynności jak:

 • poszukiwanie i stosowanie nowych rozwiązań, urządzeń technologicznych dla produkcji wytwarzanych już przez siebie kosmetyków,
 • poszukiwanie i kupowanie nowych surowców w celu produkcji nowych kosmetyków, których do tej pory firma Wnioskodawcy nie produkowała,
 • ciągłe zabiegi pozwalające na ulepszaniu jakości produkowanych do tej pory kosmetyków, poprzez poszukiwanie i stosowanie nowych surowców, np. z lepszymi właściwościami aplikacyjnymi.”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi B+R uznał wówczas, że prowadzona działalność kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa, gdyż m.in.:

 • jest ukierunkowana na nowe odkrycia (działalność nowatorska – umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów lub procesów),
 • jest oparta na oryginalnych koncepcjach i hipotezach (działalność twórcza – aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, wykluczająca wszelkie rutynowe, odtwórcze działania związane np. z późn. zm. w produkcie),
 • brak jest pewności co do jej wyniku końcowego (działalność w warunkach niepewności),
 • jest zaplanowana formalnie i uwzględniona w budżecie (działalność systematyczna – przeprowadzana w sposób zaplanowany, przy użyciu określonych zasobów ludzkich i finansowych),
 • prowadzi do uzyskania wyników, które mogą być powtórzone (działalność powtarzalna i/lub możliwa do odtworzenia).

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Branża kosmetyczna a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży kosmetycznej, których rezultatem prac jest m.in tworzenie oprogramowania w dziedzinie dotyczącej informatyzacji umawiania usług w branży beauty, polegającej na rozwijaniu aplikacji dla usługodawcy i usługobiorcy, mogą stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Usługi na rzecz… na podstawie umowy między Wnioskodawcą, a…obejmują tworzenie oprogramowania, standaryzację i unifikację kodu, a w szczególności:

 1. Z wykorzystaniem języków… oraz. Wnioskodawca stworzył pierwszą wersję innowacyjnego rozwiązania polegającego na umożliwieniu bezpośredniej komunikacji tekstowej i obrazkowej w czasie rzeczywistym (tzw. chat) pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą, którzy korzystają z aplikacji… na systemie Android. Pozwala to prowadzić szybko i wygodnie konwersację w celu, na przykład doprecyzowania szczegółów wykonywanej usługi. Zostało to zrealizowane jako osobny moduł aplikacji zunifikowany w ramach 2 projektów, w których jest wykorzystywany, co pozwala na jego łatwe rozszerzenie i ulepszenie.
 2. Stworzenie z wykorzystaniem języka Kotlin innowacyjnego modułu pozwalającego raportować zachowania użytkownika aplikacji na listach horyzontalnych do narzędzi analitycznych. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba tworzyć nowego kodu w celu raportowania zachowań dla kolejnych typów list – moduł może być wykorzystywany wielokrotnie.”

Organ podatkowy odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał , że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża kosmetyczna a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm kosmetycznych, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też dostosowaniem opakowań na produkty. Są to więc wydatki, które firmy z branży kosmetycznej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża kosmetyczna a ulga na robotyzację

Dla spółek kosmetycznych, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji np. leków bądź innych produktów kosmetycznych.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.