Branża spożywcza może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży spożywczej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży spożywczej.

Branża spożywcza a ulga B+R

Branża spożywcza niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych receptur i produktów potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Działalność związana z opracowywaniem nowych, twórczych rozwiązań w branży napojowej oraz spożywczej obejmuje w szczególności prace związane z tworzeniem nowych produktów lub modyfikowaniem receptur, bazujących na komponentach Grupy. Wykorzystywane przez Spółką surowce wytwarzane są w oparciu o najnowsze technologie i z najwyższą dbałością o higienę i bezpieczeństwo. Dostarczanie klientom rozwiązań odpowiadających najwyższym standardom jakościowym oraz zgodnych z obowiązującym prawem żywnościowym jest priorytetowym zadaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca za czynności badawczo-rozwojowe uznaje:

  • opracowanie receptur produktów odpowiadającego potrzebom i wymaganiom Klienta i rynku,
  • weryfikacje tworzonych rozwiązań z obowiązującym prawem żywnościowym,
  • opracowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych bazujących na najnowszych trendach oraz pojawiających się nowych i „modnych” surowcach,
  • weryfikacje nowych, pojawiających się surowców i komponentów, wykorzystywanie ich w rożnych grupach produktowych, weryfikacje stabilności,
  • poszukiwania nowych możliwości wykorzystania surowców, w tym naturalnych sposobów słodzenia, zamienników cukru,
  • prace nad stabilnością produktu – szukanie i weryfikacja surowców najlepiej sprawdzających się w rożnych grupach produktowych,
  • poszukiwanie stabilnych, optymalnych rozwiązań kolorystycznych w różnych grupach produktowych,
  • weryfikacje wpływu parametrów fizyko-chemicznych na organoleptykę napoju.”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi B+R uznał wówczas:

„Reasumując, realizowane przez Spółkę projekty z Obszarów B+R wpisują się w definicje prac badawczo-rozwojowych zawartą w Ustawie CIT, ponieważ mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny, według określonych harmonogramów, przez Pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i wykształcenie. Realizowane przez Spółkę projekty z Obszarów B+R dążą do stworzenia całkowicie nowych receptur oraz nie są prowadzone w sposób rutynowy oraz okresowy. Zostały więc spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 4a pkt 26 i pkt 28 Ustawy CIT, co w rezultacie uprawnia Spółkę do skorzystania z preferencji podatkowych zawartych w art. 18d Ustawy CIT.”

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża spożywcza a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm z branży spożywczej, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też dostosowaniem opakowań na produkty. Są to więc wydatki, które firmy z branży spożywczej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża spożywcza a ulga na robotyzację

Dla firm spożywczych, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Branża spożywcza a ulga na prototyp

Jeżeli spółki spożywcze podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.