Statystyczna polska firma musi każdego roku wypełnić i zanieść do urzędu 209 różnego rodzaju druków, sprawozdań, deklaracji i innych pism. To potężne obciążenie dla przedsiębiorców – wynika z raportu Grant Thornton.

Kluczowe wnioski
  • Średnia polska firma musi rocznie wypełnić 209 tzw. elementów sprawozdawczych, czyli różnego rodzaju formularzy wysyłanych do  państwowych urzędów
  • Ogromny ciężar sprawozdawczy spoczywa nie tylko na dużych, ale też na najmniejszych firmach. Mikroprzedsiębiorstwa mają do wysłania średnio aż 130 sprawozdań rocznie 
  • Niektóre duże firmy mają w ciągu roku do wypełnienia około pół tysiąca dokumentów
  • Najwięcej dokumentów żąda od firm Narodowy Bank Polski (85 sprawozdań). Na dalszych miejscach są urzędy skarbowe oraz Główny Urząd Statystyczny

Kiedy mówi się o biurokracji, która tłumi wzrost gospodarczy, zwykle ma się na myśli zmienność i niejednoznaczność przepisów prawa (więcej tutaj), a także nadmierne kontrole, które dezorganizują pracę firm. Warto mieć jednak świadomość, że jest jeszcze jedno, równie uciążliwe, oblicze biurokracji. Chodzi o obowiązek sprawozdawczy. Polskie państwo, pod postacią 12 odrębnych urzędów, zmusza przedsiębiorców do ciągłego składania różnego rodzaju sprawozdań, druków i formularzy. W skrajnych przypadkach konieczność wypełniania tych wszystkich dokumentów może uniemożliwić przedsiębiorcy normalne prowadzenie działalności gospodarczej – wynika z raportu firmy audytorsko-doradcza Grant Thornton pt. „Urzędy zasypują przedsiębiorców stertą formularzy”.

Według obliczeń Gran Thornton, statystyczna polska firma musi w 2015 r. przekazać do urzędów 209 różnego rodzaju dokumentów, tzw. elementów sprawozdawczych: sprawozdań, formularzy, deklaracji, druków itp. Oznacza to, że każdego dnia roboczego urzędnik żąda od polskiej firmy przeciętnie jednego sprawozdania.

wykres_3

Liczba elementów sprwozdawczych (ankiet, formularzy, sprawozdań, deklaracji, druków, itp.), jakie statystyczna firma w danej kaegorii musi złożyć do urzędów publicznych w ciągu roku obrotowego

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający w Grant Thornton

Oczywiście, zrozumiałe jest, że państwo musi w pewnym zakresie monitorować działające na jej terytorium firmy i prosić je o dane. Jednak skala tego zjawiska jest obecnie tak duża, a zakres sprawozdawczości tak szczegółowy, że przedsiębiorcy – zamiast zająć się rozwojem swoich firm – toną w morzu papierów, tracąc długie godziny na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, o które prosi państwo. To realny problem dla polskiej gospodarki.

Najcięższy i najbardziej obszerny obowiązek sprawozdawczy spoczywa na dużych firmach. Muszę one w 2015 r. złożyć do urzędów średnio 345 różnego rodzaju sprawozdań. Oznacza to, że każdego dnia roboczego dział księgowy musi wypełnić i wysłać do urzędów przeciętnie 1,4 raportu.

Najbardziej niepokojący wydaje się jednak fakt, że potężny obowiązek sprawozdawczy dotyczy nie tylko dużych firm, ale również tych najmniejszych. Przeciętna mikrofirma (zatrudniająca nie więcej niż 9 osób) musi w 2015 r. wypełnić i przesłać do urzędu średnio 130 druków. Czyli statystyczny mikroprzedsiębiorca – zamiast zająć się swoim biznesem – średnio co drugi dzień musi wypełniać urzędowe formularze.

Pełen raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Urzędy zasypują przedsiębiorców stertą formularzy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.