fbpx

Treść artykułu

Zmiany dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., sprawiły, że skorzystanie z niej jest dużo bardziej opłacalne niż w poprzednich latach. Wynika to przede wszystkim z wysokości dopuszczalnego odliczenia, które wynosi teraz, co do zasady, 100% kwot tzw. kosztów kwalifikowanych. W praktyce oznacza to, że wydatki związane z pracami nad nowymi lub ulepszonymi towarami lub usługami można odliczyć dwukrotnie, tj. raz zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów, a po raz drugi w deklaracji składanej po zakończeniu roku, odliczając od podstawy opodatkowania. Pozwala to na zmniejszenie podatku do zapłaty i efektywne odzyskanie nawet 19% kwot poniesionych wydatków. Warto dobrze przygotować się do skorzystania z tej możliwości.

Kto może skorzystać z ulgi?

Należy przypomnieć, że z ulgi badawczo-rozwojowej mogą korzystać zarówno podatnicy PIT (w tym wspólnicy spółek osobowych) jak i podatnicy CIT, w szczególności tacy, którzy prowadzą prace rozwojowe, czyli w ramach swojej działalności realizują prace nakierowane na opracowanie nowych lub ulepszonych towarów lub usług. Wiele firm robi to na co dzień, nie zdając sobie sprawy z możliwości uzyskania z tego tytułu oszczędności podatkowych, często także zakładając, że skorzystanie z ulgi B+R wiąże się z trudnymi do spełnienia warunkami, co nie jest do końca prawdą. Prawo do ulgi B+R jest bowiem niezależne od wielkości firmy, czy też branży w jakiej ona funkcjonuje. Podkreślić również należy, że prawo do jej rozliczenia nie jest zależne od tego, czy dany projekt zostanie zakończony sukcesem. Decydująca jest natomiast celowość ponoszonych wydatków, tj. na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

W praktyce, dla skorzystania z ulgi B+R, najważniejsze jest:

  • Precyzyjne określenie, które z prac prowadzonych przez podatnika mieszczą się w pojęciu działalności badawczo-rozwojowej,
  • Wyodrębnienie w księgach podatkowych kosztów działalności badawczo-rozwojowej, tj. kosztów kwalifikowanych.

 

Lepiej wystąpić z wnioskiem

Przepisy prawa podatkowego zawierają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w tym w szczególności określają, jakie działania należy traktować jako prace rozwojowe, z którymi w praktyce można spotkać się najczęściej. Mimo wszystko trzeba mieć na uwadze, że zakres oraz złożoność niektórych projektów może prowadzić do niejednoznacznych wniosków i wątpliwości, czy ich realizacja daje podstawy do skorzystania z ulgi B+R na gruncie obowiązujących przepisów.

Aby upewnić się, czy projekty realizowane w danej firmie mieszczą się w tym pojęciu, warto wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Co bardzo ważne z punktu widzenia podatników, rozstrzygnięcia w tym zakresie są wydawane, co pozwala wstępnie zweryfikować, jakie działania są kwalifikowane przez organy podatkowe jako działalność badawczo-rozwojowa, o czym niedawno pisaliśmy w naszym Purpurowym Informatorze. Uzyskanie pozytywnego stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pozwala jednocześnie zabezpieczyć podatnika przed kwestionowaniem prawa do skorzystania z ulgi B+R przez właściwy dla niego na co dzień urząd skarbowy. Dobrze jest zrobić to możliwie wcześnie, tak aby w oparciu o otrzymaną interpretację wprowadzić w firmie właściwe mechanizmy lub zmodyfikować te już istniejące.

Należy zadbać o ewidencję

Trzeba pamiętać, że w przypadku niektórych wydatków, które związane są z działalnością badawczo-rozwojową, jak i z pozostałą działalnością firmy, niezbędne jest wyodrębnienie tej ich części, która przypada na prace B+R. W tym celu, konieczne jest m.in. prowadzenie ewidencji czasu pracy osób realizujących działalność badawczo-rozwojową, czy też analiza wykorzystania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Warto taką dokumentację prowadzić na bieżąco, co znacznie ułatwi prawidłowe ustalenie kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w deklaracji składanej po zakończeniu roku podatkowego.

Ulga badawczo-rozwojowa może przyczynić się do istotnych oszczędności podatkowych związanych z prowadzoną działalnością. Aby było to jak najbardziej efektywne, warto odpowiednio się przygotować i zabezpieczyć prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani temat ulgi B+R i chcieliby przedyskutować płynące z niej możliwości dla Państwa firmy, prosimy o kontakt.

AUTOR: Jakub Makarewicz, Doradca podatkowy, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ulga B+R Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane