Podatek od przerzuconych dochodów

Jak okiełznać podatek od przerzuconych dochodów – procedura

W poprzednich artykułach o podatku od przerzuconych dochodów opisaliśmy szczegółowo zasady funkcjonowania tej nowej w polskim prawie podatkowym instytucji i czynniki, które należy zweryfikować, by określić, czy podatnik nie podlega podatkowi od przerzuconych dochodów. W tym artykule staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak tej weryfikacji dokonać.

W poprzednich artykułach o podatku od przerzuconych dochodów opisaliśmy szczegółowo zasady funkcjonowania tej nowej w polskim prawie podatkowym instytucji i czynniki, które należy zweryfikować, by określić, czy podatnik nie podlega podatkowi od przerzuconych dochodów. W tym artykule staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak tej weryfikacji dokonać.


Jak okiełznać podatek od przerzuconych dochodów – część 1

W poprzednich artykułach o podatku od przerzuconych dochodów opisaliśmy szczegółowo zasady funkcjonowania tej nowej w polskim prawie podatkowym instytucji. Czas odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób podatnik może zweryfikować, czy nie podlega podatkowi od przerzuconych dochodów – części tego zagadnienia poświęcony jest niniejszy artykuł.

W poprzednich artykułach o podatku od przerzuconych dochodów opisaliśmy szczegółowo zasady funkcjonowania tej nowej w polskim prawie podatkowym instytucji. Czas odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób podatnik może zweryfikować, czy nie podlega podatkowi od przerzuconych dochodów – części tego zagadnienia poświęcony jest niniejszy artykuł.


Jak okiełznać podatek od przerzuconych dochodów – część 2

Od 1 stycznia 2023 r. istotnym zmianom uległy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy o podatku od przerzuconych dochodów. Nasz cykl artykułów wyjaśnia, kto może podlegać podatkowi od przerzuconych dochodów, jakie konsekwencje się z tym wiążą i jak uchronić się przed dodatkowym obciążeniem podatkowym.

Od 1 stycznia 2023 r. istotnym zmianom uległy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy o podatku od przerzuconych dochodów. Nasz cykl artykułów wyjaśnia, kto może podlegać podatkowi od przerzuconych dochodów, jakie konsekwencje się z tym wiążą i jak uchronić się przed dodatkowym obciążeniem podatkowym.


Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku od przerzuconych dochodów

Od 1 stycznia 2023 r. istotnym zmianom uległy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy o podatku od przerzuconych dochodów. Nasz nowy cykl artykułów wyjaśnia, kto może podlegać podatkowi od przerzuconych dochodów, jakie konsekwencje się z tym wiążą i jak uchronić się przed dodatkowym obciążeniem podatkowym.

Od 1 stycznia 2023 r. istotnym zmianom uległy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy o podatku od przerzuconych dochodów. Nasz nowy cykl artykułów wyjaśnia, kto może podlegać podatkowi od przerzuconych dochodów, jakie konsekwencje się z tym wiążą i jak uchronić się przed dodatkowym obciążeniem podatkowym.


Kogo dotyczy podatek od przerzuconych dochodów?

Podatkowi od przerzuconych dochodów podlegają co do zasady polskie podmioty wypłacające należności z wybranych tytułów podmiotom powiązanym z siedzibami w państwach o niższym poziomie opodatkowania.

Podatkowi od przerzuconych dochodów podlegają co do zasady polskie podmioty wypłacające należności z wybranych tytułów podmiotom powiązanym z siedzibami w państwach o niższym poziomie opodatkowania.


Co jest opodatkowane podatkiem od przerzuconych dochodów?

Opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów podlegają określone w przepisach wydatki. Podatek może pojawić się w przypadku ponoszenia na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych opłat za szeroko rozumiane usługi niematerialne, należności licencyjne, poręczenia i finansowanie dłużne, czy opłaty restrukturyzacyjne.

Opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów podlegają określone w przepisach wydatki. Podatek może pojawić się w przypadku ponoszenia na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych opłat za szeroko rozumiane usługi niematerialne, należności licencyjne, poręczenia i finansowanie dłużne, czy opłaty restrukturyzacyjne.