fbpx

GrantThornton

Pulpit Prezesa – narzędzie do kontroli zarządczej

Treść artykułu

Odpowiednie narzędzie do kontroli zarządczej umożliwia systematyczne zbieranie danych finansowych i bieżącą analizę wyników. To kluczowe wsparcie dla właścicieli, prezesów i innych osób zarządzających przedsiębiorstwami przy podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących funkcjonowania biznesu.

Prowadzenie przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości wymaga codziennego podejmowania wielu ważnych decyzji. By móc podejmować te decyzje racjonalnie i w pełni świadomie konieczne jest posiadanie szeregu niezbędnych informacji oraz danych finansowych. Duża ilość informacji, ich rozproszenie pomiędzy różnymi działami, a nawet osobami w ramach tego samego działu, a także zróżnicowany format poszczególnych danych powodują, że zadanie to nie należy do najłatwiejszych. Rozwiązaniem problemu różnorodności danych zarówno o charakterze finansowym jak i niefinansowym jest Pulpit Prezesa, czyli narzędzie do kontroli zarządczej. Zebranie wszystkich najważniejszych wskaźników i zaprezentowanie ich w przystępnej i przejrzystej dla odbiorcy formie umożliwi podejmowanie najważniejszych decyzji zdecydowanie szybciej oraz z większym komfortem i trafnością.

Dzięki zastosowaniu wykresów oraz innych rozwiązań graficznych narzędzie to przedstawia w prosty i przejrzysty sposób wszelkie najistotniejsze dane. Poza tym, dzięki systematycznemu sporządzaniu takich analiz (docelowo w układzie miesięcznym) możliwe jest regularne monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa oraz szybkie reagowanie bieżące wyniki.

Pulpit główny - przykład głównego zestawienia danych

(.jpg, Rozmiar: 113,57 KB)

Pulpit główny - przykład analizy przychodów i rentowności

(.jpg, Rozmiar: 92,04 KB)

Pulpit główny - przykład analizy wskaźników finansowych

(.jpg, Rozmiar: 98,21 KB)

Jakie dane analizuje i prezentuje Pulpit Prezesa?

Zakres danych, które podlegają analizie i są ostatecznie prezentowane na Pulpicie jest za każdym razem indywidualnie dostosowywany do potrzeb i oczekiwań klienta. Zadaniem tego narzędzia do kontroli zarządczej jest bowiem selekcja i analiza wyłącznie tych danych, które są faktycznie istotne dla danej osoby decyzyjnej. W związku z tym, że każdy prezes czy menedżer może mieć inne wymagania na Pulpicie mogą znaleźć się wyniki dotyczące m.in. analizy takich elementów jak:

 • Struktura sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • Dynamika sprzedaży,
 • Struktura kosztów przedsiębiorstwa,
 • Analiza marży na poszczególnych poziomach wyniku finansowego,
 • Poszczególne produkty,
 • Grupy asortymentowe,
 • Gniazda produkcyjne,
 • Kanały sprzedaży,
 • Regiony dystrybucji,
 • Dynamika wartości przychodów / dostaw,
 • Rentowność na poszczególnych kontrahentach,
 • Zapotrzebowanie na gotówkę operacyjną,
 • Zapotrzebowanie na wydatki inwestycyjne,
 • Luki w finansowaniu,
 • Plan spłaty zobowiązań finansowych,
 • Analiza kosztów finansowania obcego,
 • Stopień wykorzystania kredytu obrotowego,
 • Analiza kowenant kredytowych,
 • Rotacja kapitału obrotowego,
 • Cykl konwersji gotówki,
 • Analiza stanów magazynowych,
 • Wiekowanie rozrachunków z kontrahentami,
 • Analiza wskaźnikowa,
 • Wydajność pracowników,
 • Rotacja kadry pracowniczej,
 • Struktura zatrudnienia,
 • Skuteczność ofertowania,
 • Postępy w realizacji projektów / planów inwestycyjnych

I wiele innych.

Elementem uzupełniającym arkusz kalkulacyjny z narzędziem do kontroli zarządczej może być kilkunastostronicowy raport zawierający opisową interpretację wyników uzyskanych w danym okresie objętym analizą. Mimo, iż już sam Pulpit Prezesa pozwala na zebranie w przejrzystej formie wszelkich niezbędnych informacji, to pisemna interpretacja wyników może dodatkowo ułatwić proces decyzyjny.

Prezentacja rozwiązania

Zobacz prezentację

Czas na decyzje

Dodatkowo, przygotowaliśmy przykładowe pliki, które pozwolą na wygodne zapoznanie się działaniem Pulpitu. Zachęcamy do pobrania poniższych materiałów i kontaktu.

Pulpit Prezesa - przykładowy raport

(.pdf, Rozmiar: 928,61 KB)

Pulpit Prezesa - wersja demo

(.xlsm, Rozmiar: 2,86 MB)

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo finansowe Zobacz wszystkie

Stopy procentowe wyzwaniem dla firm

Po krótkiej wakacyjnej przerwie na rynek wraca temat zacieśniania polityki monetarnej. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała we wrześniu o kolejnej podwyżce stóp, a tym samym, biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w ich poziomie od października…

Najczęściej czytane