Dlaczego warto zorganizować szkolenie z zarządzania projektami w firmie – 8 powodów

Zarządzanie projektami wiąże się z wdrożeniem zasad planowania, realizacji i raportowania projektów. Efektywny project manager i skuteczne zarządzanie projektami przekłada się na wykonanie planu, osiąganie…

Zarządzanie projektami wiąże się z wdrożeniem zasad planowania, realizacji i raportowania projektów. Efektywny project manager i skuteczne zarządzanie projektami przekłada się na wykonanie planu, osiąganie…


Jak przygotować strategię ESG?

W przypadku każdej organizacji strategia ESG powinna być uszyta „na miarę”, tak aby jej założenia i cele odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby, ale także zasoby i możliwości firmy. Błędnym podejściem byłoby dostosowywanie raportów ESG do założeń dotychczasowej strategii biznesowej, która nie została odpowiednio zweryfikowana pod kątem obszarów zrównoważonego rozwoju.

W przypadku każdej organizacji strategia ESG powinna być uszyta „na miarę”, tak aby jej założenia i cele odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby, ale także zasoby i możliwości firmy. Błędnym podejściem byłoby dostosowywanie raportów ESG do założeń dotychczasowej strategii biznesowej, która nie została odpowiednio zweryfikowana pod kątem obszarów zrównoważonego rozwoju.


Strategia ESG – kto odpowiada za jej opracowanie i wdrożenie?

Zaangażowanie osób kierujących organizacją jest kluczowe dla opracowania strategii ESG, tak aby odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby, możliwości i cele danej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. W jej powstanie i wdrożenie powinni być zaangażowani menedżerowie i kluczowi specjaliści, a nad wszystkim powinien czuwać Lider ds. Strategii ESG ze swoim zespołem.

Zaangażowanie osób kierujących organizacją jest kluczowe dla opracowania strategii ESG, tak aby odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby, możliwości i cele danej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. W jej powstanie i wdrożenie powinni być zaangażowani menedżerowie i kluczowi specjaliści, a nad wszystkim powinien czuwać Lider ds. Strategii ESG ze swoim zespołem.


Strategia ESG – czym jest i kto powinien ją wprowadzić?

Strategia ESG wyznacza kierunki rozwoju biznesu, podobnie jak tradycyjna strategia rozwoju, z tą różnicą, iż porządkuje jednocześnie priorytety oraz procesy w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Dzięki strategii ESG w dłuższej perspektywie realne staje się osiągnięcie założonych celów, których postępy można mierzyć w ramach raportów ESG.

Strategia ESG wyznacza kierunki rozwoju biznesu, podobnie jak tradycyjna strategia rozwoju, z tą różnicą, iż porządkuje jednocześnie priorytety oraz procesy w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Dzięki strategii ESG w dłuższej perspektywie realne staje się osiągnięcie założonych celów, których postępy można mierzyć w ramach raportów ESG.


Jak zbudować przewagę konkurencyjną? Pierwszy krok to bilans strategiczny

Źródłem sukcesu przedsiębiorstwa jest posiadanie oraz właściwe wykorzystanie strategicznie wartościowych zasobów i umiejętności. Zarządzający powinni zatem zidentyfikować w swoich firmach kluczowe zasoby, które pozwolą im w ukierunkowany sposób zbudować przewagę konkurencyjną. Jak to zrobić?

Źródłem sukcesu przedsiębiorstwa jest posiadanie oraz właściwe wykorzystanie strategicznie wartościowych zasobów i umiejętności. Zarządzający powinni zatem zidentyfikować w swoich firmach kluczowe zasoby, które pozwolą im w ukierunkowany sposób zbudować przewagę konkurencyjną. Jak to zrobić?


Biznes bez kompasu, czyli strategie w polskich firmach

Ponad 60% dużych i średnich firm w Polsce deklaruje, że działa w oparciu o przygotowaną wieloletnią strategię. Jednak jedynie 50% badanych podmiotów ma strategię, którą zakomunikowała pracownikom, a tylko 1/3 dodatkowo przygotowała strategię w formie oficjalnego dokumentu, który łatwo zweryfikować – wynika z badania Grant Thornton.

Ponad 60% dużych i średnich firm w Polsce deklaruje, że działa w oparciu o przygotowaną wieloletnią strategię. Jednak jedynie 50% badanych podmiotów ma strategię, którą zakomunikowała pracownikom, a tylko 1/3 dodatkowo przygotowała strategię w formie oficjalnego dokumentu, który łatwo zweryfikować – wynika z badania Grant Thornton.