Andrzej Sworowski

Lider IT /system ERP/ Główny Administrator

Biografia

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na kierunku Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia. Jako oficer Wojska Polskiego zajmował się obsługą i rozwojem systemów rozpoznania przestrzeni powietrznej. W Dowództwie Wojsk Lądowych odpowiadał z wdrażanie informatycznych rozwiązań w Zarządzie Zasobów Osobowych.

Od 2007 roku związany z outsourcingiem kadrowo-płacowym i księgowo-finansowym w sektorze cywilnym. Autor wielu rozwiązań usprawniających pracę tj. portal urlopowy, portal fakturujący. Posiada bogate doświadczenie w zakresie automatyzacji procesów biznesowych oraz integracji systemów.

Z Grant Thornton związany od 2012 roku. Na co dzień kieruje pracą komórki IT w zespole Excellence Center Departamentu Outsourcingu administrującej i rozwijającej system, na którym realizowane są usługi outsourcingu księgowego.