Biografia

Doświadczony specjalista w zakresie kalkulacji wynagrodzeń, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte głównie w renomowanych firmach outsourcingowych, m.in. PWC.

Obecnie w Grant Thornton zajmuje stanowisko Menedżera w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych. Na przestrzeni ostatnich kliku lat zbudował silny zespół specjalizujący się w obsłudze płacowej klientów Grant Thornton.

Na co dzień zaangażowany w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych, jego odbiorcami są firmy zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym o zróżnicowanym profilu działalności, a także jednostki finansujące wynagrodzenia pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

W zakres jego specjalizacji wchodzą w szczególności: naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, US oraz PFRON, sprawozdawczość GUS.

Jest również liderem dodatkowych projektów dotyczących m. in. wdrożenia nowych klientów do obsługi kadrowo płacowej, audytu list płac, rozwijania nowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy obsłudze klienta.