fbpx

Treść artykułu

Wprowadzenie JPK było pierwszą kostką domina, od której zaczęła się cyfrowa rewolucja w polskich podatkach. Dlatego eksperci Grant Thornton uznali to za najważniejszą reformę podatkową ostatniej kadencji parlamentu.

12 listopada 2019 r. formalnie zakończyła się VII kadencja parlamentu oraz powołanego przez nią rządu. Były to cztery lata silnej zmienności przepisów prawnych, zwłaszcza przepisów podatkowych. Łącznie w tym czasie przyjęto około 3 tys. stron maszynopisu przepisów podatkowych (ustaw podatkowych oraz rozporządzeń Ministra Finansów regulujących kwestie podatkowe).

Postanowiliśmy podsumować te zmiany. Eksperci podatkowi Grant Thornton wybrali listę 35 istotnych modyfikacji przepisów podatkowych ostatniej czteroletniej kadencji parlamentu, z których następnie wyselekcjonowali 10 – ich zdaniem – najważniejszych, przyznając im punkty (w skali od 0 do 5) w pięciu kategoriach:

  • jak istotna jest dana zmiana przepisów  (jak mocno ingeruje w dany obszar prawa i w działalność firmy),
  • jak jest powszechna (jak dużej grupy podatników dotyka),
  • czy wiąże się z jakimiś utrudnieniami organizacyjnymi dla podatnika,
  • czy przynosi jakieś ułatwienia organizacyjne dla podatnika,
  • jaki jest wpływ danej zmiany na budżet państwa.

Jak uznali eksperci Grant Thornton w raporcie „10 najważniejszych zmian w podatkach lat 2015-2019”, najistotniejszą zmianą podatkową ostatnich czterech lat było wprowadzenie obowiązku raportowania danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego – uzyskał on łączną ocenę 3,66 pkt na 5 możliwych.

Małgorzata Samborska

Dyrektor, Doradztwo Podatkowe Grant Thornton

Była to nie tylko jedna z najbardziej powszechnych zmian (dotknęła wszystkich podatników VAT), ale też przygotowała grunt pod inne ważne zmiany podatkowe. To właśnie JPK sprawił, że raportowanie danych finansowych przeniosło się w zasadzie ze świata realnego do internetowego i umożliwił organom podatkowym tworzenie w oparciu o te dane nowych narzędzi analitycznych i rozwiązań prawnych.

Zobacz prezentację

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Raporty Zobacz wszystkie

Kobiety napędzają polski biznes

Jesteśmy jednym z krajów, który najmocniej promuje kobiety na kierowniczych stanowiskach. Aż 38 proc. wyższej kadry kierowniczej w Polsce stanowi płeć piękna. Kobiety nadal relatywnie rzadko jednak cytowane są w mediach i występują na konferencjach.

Legislacyjna burza osłabła, ale nadal straszy

W 2019 roku uchwalono w Polsce 21,5 tys. stron nowego prawa. To nienajgorszy wynik, zbliżony do tego z dwóch ostatnich lat i znacznie poniżej rekordu z 2016 roku. Sposób tworzenia prawa nadal pozostawia jednak wiele…

Najczęściej czytane