Generacja polskich przedsiębiorców, którzy wyrośli na zmianach ustrojowych, powoli osiąga wiek emerytalny. Jak zaczynali? Gdzie mają korzenie? Jak potoczyły się ich losy? Na te i inne pytania odpowiada najnowszy raport Grant Thornton i HSBC „Portret lidera polskiego biznesu”

Jaki jest statystyczny polski lider biznesowy? Ma 58 lat, zaczynał od pracy na etacie, a własną działalność gospodarczą rozpoczynał będąc 32-latkiem. Stworzył firmę od zera w wybranej przez siebie branży, a ciężka praca i biznesową intuicją pozwoliły mu nie tylko utrzymać się na rynku, ale także rozwijać swoje przedsięwzięcie. Odniósł sukces na krajowym podwórku, obecnie rozwija działalność również na rynkach zagranicznych. Jest człowiekiem wykształconym, ale raczej w innym kierunku niż studia biznesowe. Ma rodzinę, bliscy wspierają go w prowadzeniu biznesu. Taki obraz polskiego lidera biznesowego wyłania się z analizy życiorysów właścicieli największych prywatnych przedsiębiorstw w Polsce, przeprowadzonej przez firmę doradczą Grant Thornton i bank HSBC.

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający Grant Thornton

W Grant Thornton na co dzień pracujemy z liderami biznesowymi. Wysłuchałem wielu historii o spektakularnych sukcesach i bolesnych porażkach. Każda historia jest inna i każda równie fascynująca. Początek mają jednak zwykle podobny: rozpoczynałem w garażu, zaczynałem od straganu, pierwsza maszyna pozyskana z demobilu psuła się każdego dnia.... Obecne pokolenie przedsiębiorców to w znakomitej większości pokolenie biznesowych pionierów. Nic nie dostali. Wszystko wyszarpali, wywalczyli. Każdy z nich miał na początku swojej drogi wyłącznie pomysł i zapał. Tyle wystarczyło, aby dziś stać na czele potężnych firm. Jest to potwierdzeniem słów Alberta Einsteina, że geniusz to 1% natchnienia i 99% ciężkiej pracy. Dlatego warto pamiętać o morderczym wysiłku koniecznym do osiągniecia sukcesu i pochylić czoło przed tymi, którzy ten wysiłek podjęli, budując podwaliny polskiej gospodarki.

Michał H. Mrożek

Prezes Zarządu HSBC Bank Polska S.A.

Polscy liderzy biznesowi dobrze wykorzystali ostatnich dwadzieścia kilka lat. Zbudowali prężnie działające przedsiębiorstwa, dla których rynek krajowy, choć obiektywnie duży i chłonny, staje się za mały. Wykorzystują więc wiedzę i doświadczenie zdobyte w budowaniu biznesu w Polsce, rozwijając działalność poza jej granicami. Wielu z nich zdołało stworzyć rozpoznawalne marki na rynku krajowym i międzynarodowym, kierując swoją ofertę do milionów klientów z różnych stron świata. Są wśród nich jednak i tacy, którzy pozostają w cieniu, mimo, że dzięki swoim osiągnięciom zasługują na największe uznanie. To tzw. „ukryci czempioni”, cisi bohaterowie internacjonalizacji polskiej gospodarki, dostawcy specjalistycznych rozwiązań, nieznani szerszej publiczności

 

Jak polscy liderzy wypadają w porównaniu z czołowymi przedsiębiorcami z innych krajów? Polski lider jest młodszy i zaczynał przygodę z przedsiębiorczością nieco później niż jego zagraniczny odpowiednik. Jest autorem własnego sukcesu, podczas gdy wielu spośród najzamożniejszych tego świata zbudowało swój sukces na kanwie osiągnięć innych osób, np. dziedzicząc majątek po przodkach. Biznesy prowadzone przez polskich i zagranicznych liderów różni również skala działalności, co jest pochodną warunków historycznych i rynkowych, w jakich budowali swoje przedsięwzięcia.

Pytani o cechy idealnego przywódcy, są zgodni. Na pierwszym miejscu wymieniają umiejętności komunikacyjne – takiej odpowiedzi udzielili ankiecie przeprowadzonej przez Grant Thornton zarówno przedsiębiorcy z Polski, Unii Europejskiej i USA. Do kolejnych najczęściej wymienianych przez polskich liderów cech należą kreatywność i pewność siebie, podczas gdy ich europejscy odpowiednicy postawili na umiejętność delegowania i inspirowania innych, a amerykańscy – na bycie inspiracją dla innych oraz pozytywne nastawienie.

Z obserwacji autorów raportu wynika, że cechą wspólną polskich i zagranicznych liderów biznesowych jest też ich zaangażowanie społeczne. Zarówno w Polsce, jak i w innych częściach świata, ludzie, którzy osiągnęli sukces materialny, wspierają różne cele, począwszy od tworzenia przyjaznego miejsca pracy, przez wspieranie lokalnych społeczności, w ramach których działają, po finansowanie inicjatyw o zasięgu krajowym czy wręcz ponadnarodowym.

Z badań przeprowadzonych przez bank HSBC wśród przedsiębiorców z największych rynków wynika, że wśród przedsiębiorców z tzw. „pokolenia Y” (czyli w wieku do 35 roku życia) chęć wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie jest jeszcze silniejsza niż w przypadku liderów będących obecnie „u sterów”. Oznacza to, że kolejne pokolenie liderów biznesowych będzie prawdopodobnie kontynuowało i rozwijało społeczne dzieło swoich poprzedników.

 

Zapraszamy się do zapoznania się z całym raportem poniżej lub pobrania >> TUTAJ

Portret lidera polskiego biznesu

(.pdf, Rozmiar: 2,60 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kim jest lider polskiego biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.