fbpx

Treść artykułu

Polska to dobre miejsce do inwestycji – deklarują zagraniczne firmy, czyli respondenci 12. edycji badania „Klimat Inwestycyjny”, zrealizowanego przez PAIH, Grant Thornton oraz HSBC. Aż 65% ankietowanych określiła warunki do prowadzenia biznesu w naszym kraju jako co najmniej dobre.

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowane firmy są zadowolone z inwestycji przeprowadzonej w Polsce. W bieżącym roku 94% respondentów (o 2 pkt proc. więcej niż rok temu) wyraziło satysfakcję z wyboru Polski na miejsce inwestycji, jednocześnie deklarując, że dokonaliby takiego wyboru ponownie.

Posługując się skalą szkolną (1-5 pkt, gdzie 5 to ocena najwyższa), ankietowani zostali poproszeni o ogólną ocenę naszego kraju jako miejsca do prowadzenia biznesu. Klimat do inwestowania w Polsce uzyskał uśrednioną ocenę 3,71 pkt. Zdecydowanie dominowała opinia „dobrze” (49 proc. wskazań), drugim w kolejności wskazaniem była odpowiedź „średnio”. Rzadko inwestorzy wybierali odpowiedź „źle” (10 proc.), ani razu nie padła odpowiedź „bardzo źle”. Jest to jedna z najlepszych ocen w dwunastoletniej historii badania. Warte podkreślenia jest to, że dobre zdanie zagranicznego biznesu o Polsce utrzymuje się na praktycznie niezmiennym poziomie od trzech lat – rok temu klimat inwestycyjny w oceniono na 3,70 pkt a dwa lata temu na i 3,72 pkt.

Największą biznesową zaletą naszego państwa jako lokalizacji dla inwestycji, okazała się w tym roku wielkość rynku wewnętrznego, oceniona średnio na 3,88 pkt. Kolejne noty otrzymała stabilność gospodarcza (3,83 pkt) oraz polscy pracownicy za lojalność (3,74 pkt.) i wydajność (3,69 pkt.). Zagraniczni inwestorzy po raz kolejny najniżej ocenili zaś czynniki związane z legislacją (np. ocena jasności i spójności przepisów prawnych: 2,75 pkt). Ich zdaniem mamy też skomplikowany system podatkowy, (formalności związane z podatkami ocenione na 2,76 pkt).

Przemysław Polaczek

Partner Zarządzający Grant Thornton

Biurokracja jest obecnie największą barierą rozwoju zagranicznych firm w naszym kraju. W porównaniu z minionym rokiem oceny czynników związanych z kondycją prawa i sądownictwa w Polsce najbardziej się pogorszyły. Mimo to, tegoroczne badanie podtrzymuje wysoki w ostatnich latach ogólny optymizm zagranicznych inwestorów.

Zobacz prezentację

Informacja prasowa

(.docx, Rozmiar: 60,38 KB)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Raporty Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane