Na stronie MF został opublikowany komunikat, w którym wskazano, jak we właściwy sposób składać korekty plików JPK_VAT. Publikacja komunikatu jest zapewne spowodowana dużą ilością błędnie opisanych korekt plików, które spłynęły do fiskusa po masowej wysyłce wezwań do ich złożenia. W komunikacie MF doprecyzowało, w jaki sposób oznaczyć pierwotny plik JPK_VAT, a w jaki jego korektę.

Pierwszy plik JPK_VAT

Struktura JPK_VAT(2) w sekcji Nagłówek zwiera pole „CelZlozenia”. W polu tym należy wskazać jedną z dwóch cyfr: 1 albo 2. Wskazanie innej cyfry spowoduje, że plik nie będzie zgodny ze strukturą, a jego wysyłka nie będzie możliwa. Wskazanie cyfry „1” oznacza, że plik odpowiada deklaracji VAT, w której polu Cel złożenia formularza zaznaczono złożenie deklaracji. Oznacza to, że plik ze wskazaną cyfrą „1” to pierwotny plik odpowiadający pierwotnej deklaracji.

<tns:WariantFormularza>2</tns:WariantFormularza>
<tns:CelZlozenia>1</tns:CelZlozenia>
<tns:DataWytworzeniaJPK>2017-06-30T11:29:11</tns:DataWytworzeniaJPK>
<tns:Data0d>2017-05-01</tns:Data0d>
<tns:DataDo>2017-05-31</tns:DataDo>

Korekta JPK_VAT

Dla składania korekty pliku JPK_VAT, została zarezerwowana cyfra „2”, którą należy wskazać w polu „CelZlozenia”. Plik ze wskazaniem w tym polu cyfry „2” jest odpowiednikiem deklaracji, w której polu Cel złożenia formularza zaznaczono korekta deklaracji. Należy pamiętać, że każda kolejna korekta tego samego okresu powinna być oznaczona cyfrą „2”. Zatem w sytuacji kiedy składamy korektę złożonej już korekty pliku, to również w polu „CelZlozenia” należy wskazać cyfrę „2”.

<tns:WariantFormularza>2</tns:WariantFormularza>
<tns:CelZlozenia>2</tns:CelZlozenia>
<tns:DataWytworzeniaJPK>2017-06-30T11:29:11</tns:DataWytworzeniaJPK>
<tns:Data0d>2017-05-01</tns:Data0d>
<tns:DataDo>2017-05-31</tns:DataDo>

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

 

Zdarza się, że podatnicy próbują wskazać kolejną cyfrę w przypadku kolejnej korekty, jako jej kolejny numer. Tak jak zaznaczyliśmy powyżej – jest to błędny sposób oznaczania pliku. Skąd zatem organ wie, że ponowna korekta pliku jest finalną wersją JPK_VAT za dany miesiąc? Otóż decyduje o tym wskazana data utworzenia pliku w polu „DataWytworzeniaJPK”. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby w sposób prawidłowy wskazywać datę wytworzenia pliku – plik z najpóźniejszą datą wytworzenia zostanie potraktowany przez organ jako plik finalny. O tym i innych problemach związanych z JPK pisaliśmy w naszym raporcie „10 najczęstszych problemów związanych z JPK”

Nie ulega wątpliwości, że MF zaczęło na dobre weryfikację przesyłanych danych w formacie JPK. O skali przeprowadzanych weryfikacji oraz dalszych planach fiskusa w tym zakresie pisaliśmy w artykule „Fiskus dopiero się rozkręca”.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie MF przypomina jak składać korektę JPK_VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.