fbpx

Treść artykułu

W dniu 3 lipca (środa) Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym uznał za niezgodny z Konstytucją przepis art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

Przepis ten wprowadzał podwyższoną do 1800 zł za tonę sankcyjną stawkę akcyzy na ciężkie oleje opałowe sprzedawane za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych. Miało to być narzędzie walki z procederem używania olejów opałowych do celów napędowych. Nowelizacja ta została uchwalona 28 lipca 2005 r. a ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24 sierpnia 2005 r., przy czym zgodnie z przepisem przejściowym, wchodziła w życie już z dniem ogłoszenia. Pośpiech jednak fiskusa we wprowadzaniu tej nowelizacji został napiętnowany przez TK, który zgodził się ze stanowiskiem skarżącej, że brak vacatio legis uniemożliwiał jej uzyskanie wiedzy o zmianie stawek, a przede wszystkim o konieczności przygotowania się do zmiany dotychczasowej metody sprzedaży.

Orzeczenie to stanowi kolejny przykład, że „pośpiech nie jest dobrym doradcą”, a już na pewno w stanowieniu prawa. Wyrok ten stanowić może podstawę do wznowienia postępowań, w których wydano niekorzystne  dla podatników decyzje w sprawie podatku akcyzowego.

Sprawdź Podatek akcyzowy Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Podatek akcyzowy Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane