fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Nowa struktura JPK, obowiązująca od 1 października 2020 r., rzuciła cień na struktury JPK przekazywane na żądanie organów podatkowych. Podatnicy często zapominają o ich sporządzaniu. W niniejszym wpisie przypominamy jak ważną kwestią jest możliwość generowania i prawidłowe przekazywanie tych struktur na żądanie organów podatkowych.

Jakich struktur JPK może zażądać organ podatkowy?

Podatnicy w ostatnich miesiącach skupili się na nowym pliku JPK. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ jest to plik sporządzany przez największą liczbę podatników, bez wezwania organu podatkowego. Wynika to również z dużego stopnia skomplikowania nowego JPK (w tym nowych rodzajów symboli oraz procedur), które należy obecnie stosować do poszczególnych dostaw towarów oraz świadczenia usług.

Nie należy jednak zapominać, że oprócz obligatoryjnego nowego pliku JPK istnieją również inne struktury, których organ podatkowych może w każdej chwili zażądać. Poszczególne struktury JPK wraz z broszurami informacyjnymi znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

JPK na żądanie obejmuje 7 struktur:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR (elektroniczna wersja ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa)
 • wyciąg bankowy – JPK_WB (podatnik, we współpracy z bankiem zobowiązany jest przesłać wyciągi bankowe w ramach JPK),
 • magazyn – JPK_MAG (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia międzymagazynowe),
 • faktury VAT – JPK_FA (zestawienia faktur sprzedaży oraz ich korekt),
 • faktury VAT rolnicy ryczałtowi – JPK_FA_RR (zestawienia faktur dotyczących rolników ryczałtowych),
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR (wymaga od podatników obowiązanych do prowadzenia PKPIR wskazania danych dot. ustalenia dochodu w roku podatkowym np. wartości spisu z natury na początek i koniec roku podatkowego, kosztów uzyskania przychodu i dochodu osiągniętego w roku podatkowym),
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP (struktura odpowiada prowadzonej przez podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych– ewidencji przychodów).

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

W jakich okolicznościach  i terminie żądanie JPK jest uzasadnione?

Organ podatkowy może żądać przekazania JPK podczas przeprowadzania:

 • kontroli podatkowej,
 • czynności sprawdzających,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • postępowania podatkowego.

Organ podatkowy może żądać JPK zarówno od podatnika jak również od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Ważny fragment

Jeżeli organ podatkowy w toku ww. działań zażąda przekazania jednej/kilku struktur JPK, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na ich przekazanie.

Dokładny termin zostanie określony w wezwaniu. W uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność osoby odpowiedzialnej) podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie tego terminu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Co mówią dane otrzymane z MF?

Minister Finansów na naszą prośbę udostępnił dane m.in. o liczbie przekazywanych struktur na żądanie przez podatników w 2019 r. oraz 2020 r.

2019 r.

 • Liczba struktur JPK na żądanie złożonych przez podatników – 10 332.
 • Liczba zakończonych kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych i czynności sprawdzających, w których wykorzystano struktury JPK na żądanie – 7 210.

2020 r.

 • Liczba struktur JPK na żądanie złożonych przez podatników – 7 236.
 • Liczba zakończonych kontroli podatkowych i celno-skarbowych, w których wykorzystano struktury JPK na żądanie – 4 744.
 • Liczba zatwierdzonych czynności sprawdzających, w których wykorzystano struktury JPK na żądanie – 5 264.

Z powyższych danych wynika, że organy podatkowe wzywają podatników do przekazania struktur na żądanie, a następnie wykorzystują je w prowadzonych postępowaniach. Oznacza to, że podatnicy nie mogą o nich zapominać. Koniecznie należy upewnić się, czy system finansowo-księgowy podatnika umożliwia ich wygenerowanie.

Warto również dodać, że dobrym wyjściem w takim przypadku jest posiadanie wewnętrznej procedury, która będzie określała m.in. kto jest obowiązany do przygotowania poszczególnych struktur JPK na żądanie, w jaki sposób należy je wygenerować i wysłać oraz jakie dane powinny zawierać. Zwracamy uwagę, że jeżeli podatnik nie przygotuje się odpowiednio wcześniej do przekazania takich struktur, późniejszy czas na ich wysłanie wynikający z wezwania może okazać się niewystarczający, a w konsekwencji rośnie ryzyko poniesienia sankcji za niezłożenie struktury JPK w terminie.

Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Struktury JPK na żądanie pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że wydane w tym zakresie broszury informacyjne nie wyjaśniają w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów struktur na żądanie, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem struktur JPK na żądanie, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe, Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Zobacz wszystkie

JPK – nowe rodzaje procedur

Niniejszy wpis stanowi kontynuację cyklu artykułów, który został poświęcony ostatnim zmianom w JPK. Każdy z artykułów odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r. W niniejszym…

Najczęściej czytane