W trzecim kwartale 2020 r. przyjęto w Polsce tylko 2,1 tys. stron maszynopisu aktów prawnych. To najniższy wynik od 20 lat, a także spadek o 63 proc. rok do roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru prawa”.

Produkcja prawa w Polsce gwałtownie wyhamowała. Według obliczeń Grant Thornton, od początku lipca do końca września 2020 r. uchwalono w Polsce 346 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składających się jedynie z 2103 stron maszynopisu, co jest najniższym wynikiem dla trzeciego kwartału od 2000 r. Parlament przyjął jedynie 27 ustaw, składających się z 375 stron, a rząd wprowadził w życie 318 rozporządzeń o objętości 1,8 tys. stron.

Skąd tak silne zahamowanie procesów legislacyjnych? Głównej przyczyny należy szukać w pandemii koronawirusa. Parlament i rząd skupione są na walce z pandemią, a procesy legislacyjne w innych obszarach zostały w przytłaczającej większości zamrożone. Spośród 2103 stron prawa uchwalonego w trzecim kwartale 2020 roku, aż 999 stanowiły akty prawne związane z walką z koronawirusem (o 32 proc. więcej niż w drugim kwartale). „Normalna”, niepandemiczna legislacja wyniosła natomiast zaledwie 1104 strony, czyli 20 proc. stron przepisów uchwalonych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający Grant Thornton

Wyjątkowość sytuacji, w której funkcjonujemy, wpływa na niemal wszystkie sfery życia – również na legislację. Dotyczy to zarówno ilości nowych przepisów (bardzo istotny spadek), jak i obszarów, które podlegają regulacji (wysoka koncentracja na walce z koronawirusem). W tej wyjątkowej sytuacji nie należy więc wyciągać generalnych wniosków. Gdy płonie las, wszyscy koncentrują się na tym, co może pomóc w ugaszeniu pożaru, a nie na tym, jak prowadzić gospodarkę leśną.

Łącznie we wszystkich trzech kwartałach 2020 roku uchwalonych zostało w Polsce 8710 stron aktów prawnych najwyższej rangi. Jest to o 50 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeśli przyjąć teoretyczne założenie, że dynamika ta utrzyma się też w IV kwartale, to w całym 2020 roku przyjętych zostałoby 10,8 tys. stron maszynopisu aktów prawnych. Byłby to najniższy wynik od 2000 roku, kiedy to uchwalono 7 tys. stron nowego prawa.

Wykres. Liczba stron aktów prawnych, które ukazały się w Dzienniku Ustaw w poszczególnych latach

*Liczba stron aktów prawnych za cały rok 2020, skalkulowana przy założeniu, że w całym roku utrzymana zostanie dynamika odnotowana w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., czyli -50 proc. rok do roku.

Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton na podstawie Dziennika Ustaw

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Barometr prawa” na bieżąco, raz na kwartał, prezentowane są na stronie BarometrPrawa.pl.

Informacja prasowa Pandemia zatrzymała produkcję prawa
Pobierz

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.