Treść artykułu

Biznes spoczął na laurach czy obawia się o koniunkturę? Jedynie 10% polskich przedsiębiorców planuje wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę w ciągu najbliższego roku – to najgorszy wynik z 33 krajów objętych badaniem.

Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług jest jedną z podstawowych form osiągania wzrostu dochodu przez przedsiębiorstwa – w warunkach konkurencji, zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i globalnej, stanowi elementarny składnik strategii utrzymania lub zwiększania swojego udziału na danym rynku. Na tym tyle wyniki kwartalne z badania International Business Report, przeprowadzonego przez Grant Thorntona, są dla Polski alarmujące – jedynie 10 proc. przebadanych polskich przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższego roku planuje wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę. To najgorszy wynik spośród wszystkich przebadanych krajów. To również zdecydowanie poniżej średniej unijnej i globalnej (kolejno 33 proc. i 31 proc.).

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Konsulting biznesowy Grant Thornton

Skąd tak niska skłonność firm do wprowadzania nowości do swoich ofert? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że polskich przedsiębiorców „rozleniwiła” aktualna dobra koniunktura gospodarcza – skoro jest silny popyt na obecne produkty, to motywacja do tworzenia nowych jest niewielka. Wydaje się jednak, że źródeł problemu należy dodatkowo szukać w obawie firm o przyszłą koniunkturę gospodarczą. Skoro popyt ma słabnąć, nie ma sensu inwestować w nowe produkty, a lepiej skupić się na optymalizacji biznesu w obecnym kształcie.

Pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców co do przyszłej kondycji finansowej, niedostatek głów i rąk do pracy, a także niepokoje wynikające z niestabilnego otoczenia biznesowego nie sprzyjają zazwyczaj rozwojowi nowych produktów i usług. Nie można zapominać, że to właśnie innowacje i kreatywność są motorem napędowym przedsiębiorstwa, a nowe produkty i usługi są często głównym filarem ich rozwoju i kluczowym czynnikiem wzrostu. Działalność rozwojowa powinna być więc wpisana w codzienność biznesową każdej firmy. - Jolanta Jackowiak, Partner w Departamencie Doradztwa Grant Thornton

Wykres 1. Odsetek firm, które planują w ciągu najbliższych 12 miesięcy wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę (w proc.)

Czytaj cały raport:

Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów

(.pdf, Rozmiar: 510,76 KB)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Raporty Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane