Biznes spoczął na laurach czy obawia się o koniunkturę? Jedynie 10% polskich przedsiębiorców planuje wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę w ciągu najbliższego roku – to najgorszy wynik z 33 krajów objętych badaniem.

Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług jest jedną z podstawowych form osiągania wzrostu dochodu przez przedsiębiorstwa – w warunkach konkurencji, zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i globalnej, stanowi elementarny składnik strategii utrzymania lub zwiększania swojego udziału na danym rynku. Na tym tyle wyniki kwartalne z badania International Business Report, przeprowadzonego przez Grant Thorntona, są dla Polski alarmujące – jedynie 10 proc. przebadanych polskich przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższego roku planuje wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę. To najgorszy wynik spośród wszystkich przebadanych krajów. To również zdecydowanie poniżej średniej unijnej i globalnej (kolejno 33 proc. i 31 proc.).

Skąd tak niska skłonność firm do wprowadzania nowości do swoich ofert? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że polskich przedsiębiorców „rozleniwiła” aktualna dobra koniunktura gospodarcza – skoro jest silny popyt na obecne produkty, to motywacja do tworzenia nowych jest niewielka. Wydaje się jednak, że źródeł problemu należy dodatkowo szukać w obawie firm o przyszłą koniunkturę gospodarczą. Skoro popyt ma słabnąć, nie ma sensu inwestować w nowe produkty, a lepiej skupić się na optymalizacji biznesu w obecnym kształcie.

Pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców co do przyszłej kondycji finansowej, niedostatek głów i rąk do pracy, a także niepokoje wynikające z niestabilnego otoczenia biznesowego nie sprzyjają zazwyczaj rozwojowi nowych produktów i usług. Nie można zapominać, że to właśnie innowacje i kreatywność są motorem napędowym przedsiębiorstwa, a nowe produkty i usługi są często głównym filarem ich rozwoju i kluczowym czynnikiem wzrostu. Działalność rozwojowa powinna być więc wpisana w codzienność biznesową każdej firmy. - Jolanta Jackowiak, Partner w Departamencie Doradztwa Grant Thornton

Wykres 1. Odsetek firm, które planują w ciągu najbliższych 12 miesięcy wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę (w proc.)

Czytaj cały raport:

Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów

(.pdf, Rozmiar: 510,76 KB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polskie firmy niechętnie rozwijają nowe produkty

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.