fbpx

Treść artykułu

„Rynek pracownika” zaczyna słabnąć? Średnie i duże firmy w 2020 r. chcą nadal dynamicznie podnosić zatrudnienie, ale już znacznie mniej chętnie zamierzają przyznawać podwyżki.

Ostatnie lata to świetny czas dla portfeli pracowników w Polsce – łącznie przez ostatnie 16 kwartałów (od IV kwartału 2015 r.) średnia pensja w gospodarce narodowej wzrosła o 27 proc. i sięga już blisko 5 tys. zł brutto. Ten silny wzrost płac – choć podnosił firmom koszty pracy – sprzyjał pracownikom, konsumpcji czy oszczędnościom gospodarstw domowych.

Ta dobra passa pracowników powoli się kończy. Gospodarka spowalnia, więc pracodawcy coraz mniej chętnie myślą o podwyżkach. Jak pokazuje badanie Grant Thornton, obecnie już tylko 20 proc. firm planuje w najbliższym roku podnosić pracownikom wynagrodzenia w ujęciu realnym, a więc o więcej niż wynika to z inflacji (prezentowane dane to wskaźnik netto, czyli odsetek firm planujących wzrost minus odsetek firm planujących spadek). Tak niski odsetek ostatnio odnotowaliśmy pięć lat temu. Przed rokiem wynosił on 36 proc., a dwa lata temu – 31 proc.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Dotąd nasz wskaźnik skłonności firm do podnoszenia płac był dość dobrze skorelowany z faktycznymi, późniejszymi danymi o wynagrodzeniach – wyprzedzał je o około rok (patrz wykres poniżej). Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, oznaczałoby to, że rok 2020 przyniesie wyraźny spadek dynamiki płac w Polsce – z obecnych około 7 proc. nominalnie do około 4 proc.

Wykres. Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które planują podwyżki płac w najbliższych 12 miesiącach, pomniejszony o odsetek tych, które planują obniżki (fioletowa linia, lewa oś, w pkt proc.) oraz faktyczna dynamika wynagrodzeń, przesunięta o jeden rok w lewo (niebieska linia, prawa oś, r/r, w proc.)

Choć polscy pracodawcy w 2020 roku zamierzają nieco mniej hojnie przyznawać podwyżki swoim pracownikom, to nadal zamierzają dość mocno zwiększać zatrudnienie. Według naszego badania, obecnie 24 proc. (wskaźnik netto) średnich i dużych firm planuje tworzenie nowych miejsc pracy w bieżącym roku. To wynik niemal taki sam jak przed rokiem (23 proc.) i najwyższy w dziesięcioletniej historii badania.

Monika Smulewicz

Partner, Departament Outsourcingu

Świetna sytuacja na rynku pracy, jaką obserwujemy od dwóch-trzech lat, oczywiście jest zjawiskiem pozytywnym dla pracowników, jednak dla pracodawców rodzi spore komplikacje – wzrosły im koszty pracy, mnożyły się wakaty i rosły koszty rekrutacji. Ta sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. Odczuwalne lekkie wyhamowanie wzrostu gospodarczego sprawia, że pracodawcy nieco mocniej trzymają się za kieszeń i nie zamierzają już szaleć z podwyżkami płac. Do rynku pracodawcy jeszcze nam daleko, ale oznaki przesilenia są już widoczne.

Pobierz raport:

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Raporty Zobacz wszystkie

Rynek pracy znowu na plusie

W marcu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 277 tys. nowych ofert pracy. To najwięcej od stycznia 2020 roku i aż o 19 proc. więcej niż przed rokiem.

Najczęściej czytane