fbpx

Treść artykułu

Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, powinny wprowadzić nowe regulacje wymagane Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, aby uniknąć kar administracyjnych.

Kary finansowe nie dotyczą tylko samych spółek, ale także ich organów i osób odpowiedzialnych. Jednostkom zainteresowania publicznego, członkom zarządu lub rady nadzorczej oraz komitetowi audytu grożą kary do wysokości 250 tys. zł w przypadku poszczególnych osób lub do wysokości 10% przychodów netto ze sprzedaży w przypadku kary nałożonej na spółkę.

Aby uniknąć tych kar należy m.in. przygotować poniższe dokumenty, których przykłady przygotowaliśmy dla Państwa:

Polityka wyboru firmy audytorskiej

(.docx, Rozmiar: 241,25 KB)

Procedura wyboru firmy audytorskiej

(.docx, Rozmiar: 242,37 KB)

Polityka świadczenia dodatkowych usług

(.docx, Rozmiar: 244,65 KB)

Przy świadczeniu przez firmę audytorską usług dodatkowych koniecznie trzeba pamiętać o definicji badania określonej przez ustawodawcę, gdyż nie jest to definicja zgodna ze standardami międzynarodowymi. Ustawodawca definiuje badanie jako obowiązkowe lub nieobowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego. Tzn. że badanie pakietu konsolidacyjnego, nawet jeśli wykonywane zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, czy też badanie sprawozdania finansowego innego niż roczne, nie mieści się w definicji badania określonego ustawą. Tym samym podlega np. limitom wynagrodzenia narzuconym ustawą czy też polityce świadczenia przez firmę audytorską usług dodatkowych.

Więcej o szczegółach ustawy w specjalnej edycji Purpurowego Informatora.

Sprawdź Audyt Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Rozliczenie przejścia z metody praw własności na konsolidację pełną

Podmioty sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe często spotykają się z utrudnieniami związanymi z rozliczeniem księgowym nabytej inwestycji (udziałów), w której nastąpiło zwiększenie poziomu  kontroli  i konieczna  jest zmiana metody dotychczasowego rozliczenia. Jak zatem powinno się postąpić,…

Najczęściej czytane