Regulacje unijne, a także wprowadzona w ślad za nimi, polska ustawa sankcyjna z kwietnia 2022 r., stanowiące odpowiedź na rosyjską agresja na Ukrainę, wpłynęły na zmianę otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na rynkach wschodnich, bądź we współpracy z podmiotami z tych regionów, z uwagi na aspekty prawne, jak również moralne, często zostali zmuszeni do zawieszenia lub zakończenia utrzymywanych od wielu lat działań biznesowych i relacji gospodarczych z partnerami biznesowymi z Rosji lub Białorusi.

Badanie przeprowadzone dla Grant Thornton w ramach International Business Report pokazuje jednak, że duża część przedsiębiorców, mimo przewidzianych przez polskiego ustawodawcę wysokich kar za naruszenie przepisów sankcyjnych (m. in. kary pozbawienia wolności od lat 3, czy też kary finansowej do 20mln zł), nie podjęło żadnych działań mających na celu zidentyfikowanie, a następnie zminimalizowanie ryzyka w tej materii.

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny, Lider Zespołu Korporacyjnego Doradztwa Prawnego

Taki stan rzeczy wynikać może z braku świadomości i wiedzy dotyczących kształtu regulacji sankcyjnych, które mogą znaleźć zastosowanie w zasadzie do wszystkich przedsiębiorców unijnych, a nie tylko tych, którzy po lutym 2022 r. nie podjęli decyzji o zakończeniu współpracy z podmiotami rosyjskimi i białoruskimi. Należy także pamiętać, że przepisy sankcyjne, a w szczególności europejskie i unijne listy sankcyjne są nieustannie modyfikowane i uzupełniane, w związku z tym działania podjęte raz, wiosną 2022 r., po wybuchu wojny nie są wystarczające. Konieczna jest ciągła kontrola obowiązujących regulacji oraz zmian wprowadzanych kolejnymi pakietami sankcyjnymi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krajową Administrację Skarbową, do połowy października 2022 r. nie zostało wszczęte żadne postępowanie dotyczące nałożenia kary za naruszenie zakazu udostępniania środków finansowych podmiotom znajdującym się na listach sankcyjnych. Działania władz państwowych ograniczone zostały zatem w praktyce na ten moment wyłącznie do kontroli celnych, mających na celu ograniczenie handlu towarami objętymi sankcjami.

Łukasz Wojdanowicz

Associate, Aplikant Radcowski

Z uwagi jednak na aktualną sytuację polityczną, a także niesłabnące poparcie społeczne dla nakładanych na Rosję sankcji, w najbliższych miesiącach spodziewać się można intensyfikacji działań kontrolnych. Jednocześnie, na bazie ostatnich wprowadzanych pakietów sankcyjnych, przewidywać można rozszerzanie katalogu osób i podmiotów objętych sankcjami unijnymi, przy jednoczesnym łagodzeniu regulacji w obszarach kluczowych dla funkcjonowania gospodarki unijnej np. handlu żywnością i nawozami.

Sankcje na Rosję, a biznes w Polsce Jakie kroki podjęli polscy przedsiębiorcy, by nie trafić na listę sankcyjną?
Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.