Branża motoryzacyjna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży motoryzacyjnej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży motoryzacyjnej.

Branża motoryzacyjna a ulga B+R

Branża motoryzacyjna niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych procesów produkcji komponentów, maszyn czy urządzeń potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„(…) Działalność Grupy opiera się na czterech liniach biznesowych i w ramach poszczególnych działów obejmuje:

 1. Produkcję systemów i komponentów silnikowych,
 2. Produkcję filtrów i peryferyjnych urządzeń silnikowych,
 3. Produkcję systemów zarządzania termicznego,
 4. Aftermarket tj. produkcję i handel oryginalnymi częściami zamiennymi.

W ramach Grupy Wnioskodawca zajmuje się wytwarzaniem elementów, których odbiorcami są zarówno producenci samochodów, jak i klienci działający w branży przemysłowej. Działalność Spółki określona na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: „PKD”) obejmuje:

 • produkcję pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 • produkcję pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • produkcję pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • produkcję pozostałych narzędzi mechanicznych,
 • produkcję wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
 • produkcję pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • związane z nią doradztwo techniczne,
 • pozostałe badania i analizy techniczne,
 • dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi B+R, uznał wówczas:

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy odnośnie nabywanych usług zewnętrznych dotyczących wsparcia przy prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych, Spółka może uznać wynagrodzenie uczelni oraz CBR należne z tytułu świadczenia usług za koszty kwalifikowane w celu skorzystania z Ulgi B+R.”

Zakres objęty wyżej przytoczoną interpretacją indywidualną jest więc bardzo szeroki. Prace badawczo-rozwojowe powinny charakteryzować się przede wszystkim systematycznością, oryginalnością oraz powinny być nakierowane na pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności, w celu wykorzystania ich w praktyce.

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Branża motoryzacyjna a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży motoryzacyjnej, których rezultatem prac jest patent albo autorskie prawo ochronne do programu komputerowego, mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę (kontrahenta niemieckiego), prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Działania te polegają przede wszystkim na tworzeniu i rozwoju istniejących aplikacji komputerowych. Jest to oprogramowanie tworzone pod potrzeby indywidualne klienta (Oprogramowanie).

Przykładem tworzonych rozwiązań są rozwiązania dla branży motoryzacyjnej polegające m.in. na Oprogramowaniu nowych modułów związanych z komunikacją miedzy klientem Zleceniodawcy, a jego podwykonawcami zajmującymi się dostawą konkretnych podzespołów na etapie tworzenia samochodu. Innym przykładem jest np. Oprogramowanie do zsynchronizowanego monitoringu opracowane pod potrzeby Zleceniodawcy.

Podkreślenia wymaga fakt, że utwory tworzone i modyfikowane przez Wnioskodawcę są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.).”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał wówczas, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża motoryzacyjna a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku spółek motoryzacyjnych, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też udziałem w targach branżowych. Są to więc wydatki, które firmy z branży motoryzacyjnej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża motoryzacyjna a ulga na robotyzację

Dla firm z branży automotive, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji np. komponentów.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża motoryzacyjna a ulga na prototyp

Jeżeli firmy motoryzacyjne podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.