W tym roku, podobnie jak w poprzednim, Ministerstwo Finansów zdecydowało o odroczeniu terminu na złożenia zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Skorzystanie z proponowanej możliwości da podatnikom więcej czasu na rozważenie możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz weryfikację wykonanych rozliczeń.

Odroczenie terminu za złożenie CIT-8 za 2020

Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie, na podstawie którego termin na rozliczenie i wpłatę podatku CIT za rok 2020 został wydłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.

Skorzystanie z proponowanego rozwiązania jest opcjonalne, jednakże dzięki niemu podatnicy mogą zyskać dodatkowe trzy miesiące na rozważenie skorzystania z ulg podatkowych, takich jak ulga B+R czy ulga IP Box, jak również ewentualną weryfikację spełnienia wszystkich warunków uprawniających do zastosowania preferencji.

Podobny mechanizm został zastosowany w zeszłym roku w stosunku do rozliczenia podatku CIT za rok 2019.

Czytaj więcej: Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii

Według Ministerstwa Finansów głównymi korzyściami ze skorzystania z proponowanego rozwiązania jest:

  • poprawa płynności finansowej przedsiębiorców w trudnym okresie stanu pandemii oraz
  • więcej czasu na przygotowanie zeznań.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ulgi podatkowe w czasach pandemii

Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie możemy zdecydowanie ocenić jako pozytywne. Podatnicy zyskali bowiem więcej czasu na ewentualne zastosowanie preferencji podatkowych.

Ulgi na działalność innowacyjną: ulga B+R oraz ulga IP Box, co do zasady, stosowane są dopiero w momencie składania rocznego rozliczenia podatkowego. Niemniej w 2020 roku, podatnicy mieli prawo wdrożenia ulg już w trakcie roku, w momencie obliczania oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Stosowanie ulgi B+R i ulgi IP Box wiąże się z obowiązkiem wdrożenia dodatkowych ewidencji. Spełnienie tego wymogu jest jednym z warunków stosowania ulg na działalność innowacyjną.

Zatem, w kontekście odroczenia terminu rozliczenia podatku CIT za rok 2020, podatnicy zyskali więcej czasu na dopełnienie formalności, związanych ze stosowaniem preferencji podatkowych.

Natomiast, w przypadku podatników, którzy do tej pory nie zdecydowali się na stosowanie preferencji w trakcie roku podatkowego, istnieje możliwość weryfikacji prawa do skorzystania z ulg podatkowych oraz wdrożenie niezbędnych dokumentów w trakcie dodatkowych trzech miesięcy, do czasu złożenia rocznego zeznania podatkowego za rok 2021.

Ważny fragment

Odroczenie terminu zapłaty i rozliczenia podatku CIT do dnia 30 czerwca 2021 r., poza samym wydłużeniem terminu do złożenia rocznych zeznań podatkowych, da podatnikom możliwość analizy działalności pod kątem możliwości skorzystania z ulgi B+R i IP Box, a w przypadku podatników, którzy korzystali z ulg już w trakcie roku podatkowego 2020, możliwość upewniania się co do prawidłowości prowadzonych rozliczeń i wdrożonych dokumentów.

Podsumowując, wdrożone przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie może okazać się bardzo korzystne, w szczególności dla podatników, którzy w trakcie roku, ze względu na utrudnioną sytuację ekonomiczną, nie znaleźli czasu na rozważenie prawa do stosowania ulg podatkowych lub na wdrażanie w działalności dodatkowych dokumentacji i kalkulacji.

WSPÓŁAUROR: Joanna Krajnik, Konsultant podatkowy, Bieżące doradztwo podatkowe, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.