Czy ukraińscy przedsiębiorcy przenoszący działalność do Polski mogą liczyć na pomoc finansową? Wojna na Ukrainie sprawiła, że do Polski trafiło wielu przedsiębiorców ukraińskich oraz osób, które będą w Polsce starały się założyć działalność gospodarczą. Jaką możliwość dają im obecnie polskie przepisy i fundusze unijne?

Fundusze UE na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Komisja Europejska przyjęła w ostatnim czasie wniosek dotyczący działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) umożliwiający udzielanie wsparcia osobom uciekającym przed inwazją rosyjską w Ukrainie. Zaproponowane rozwiązania wymagają jeszcze przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę. CARE wprowadza zmiany przepisów dotyczących polityki spójności ułatwiające udzielanie pomocy osobom uciekającym z Ukrainy. Dzięki tym zmianom państwa członkowskie UE będą mogły wykorzystywać fundusze spójności do udzielania uchodźcom wsparcia m.in. w zakresie: pomocy w znajdowaniu pracy, rozpoczynaniu lub kontynuowaniu edukacji, dostępu do opieki nad dziećmi, poradnictwa, szkolenia i pomocy psychologicznej, czy zapewnieniu potrzebnej żywności i podstawowej pomocy materialnej.

Warto także wspomnieć o wsparciu, które niedługo powinno się pojawić i które dotyczyć będzie aktywizacji zawodowej i integracji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Mam na myśli tutaj Resortowy Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Teraz o wsparcie mogą ubiegać się samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy, które następnie będą rozdysponowywać środki z programu. W ramach programu realizowane będą m.in. zadania w zakresie wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy, a także planujących otworzenie działalności w Polsce.

Dowiedz się więcej: Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Dotacje z UE
Dowiedz się więcej

Przenoszenia firm z Ukrainy do Polski i UE

Nie są to jednak narzędzia, które wprost umożliwiałyby finansowanie przeniesienia biznesu. Jeśli działalność gospodarcza będzie zarejestrowana w Polsce, to pod kątem możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy UE, będzie podlegała takim zasadom, jak każde inne przedsiębiorstwo w Polsce.

Jeśli myślimy o dużych koncernach, które posiadały swoje fabryki w Ukrainie i chciałyby przenieść działalność do Polski, to raczej ciężko liczyć na wsparcie stricte inwestycyjne z funduszy UE, bo takie już w poprzedniej perspektywie finansowej UE nie było dostępne dla dużych podmiotów (możliwości ich finansowania ograniczały się przede wszystkim do działalności B+R), aczkolwiek wszystko może się zmienić, jeśli KE będzie w tym upatrywała szans dla gospodarki UE.

Jeśli natomiast myślimy o małych działalnościach, to powinniśmy na to spojrzeć trochę inaczej. Jeśli ktoś prowadził niewielką działalność w Ukrainie, a dziś jest uchodźcą to może założyć działalność w Polsce i jego podmiot będzie traktowany jak każdy inny zrejestrowany w naszym kraju. Kwestie zakładania działalności przez uchodźców z Ukrainy opisane zostały w tym artkule „Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?”.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z funduszy UE wiąże się z pewnymi zobowiązaniami i ograniczeniami. Dotacje na projekty inwestycyjne udzielane są w ramach tzw. pomocy regionalnej. Ogranicza ona przenoszenie działalności gospodarczej z innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale Ukraina do tego obszaru nie należy. Otrzymanie dofinansowania narzuca także konieczność utrzymania działalności w tzw. okresie trwałości, który w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 3 lata, a w przypadku dużych 5 lat.

Dotacje przeznaczone na projekty inwestycyjne będą dostępne w nowej perspektywie finansowej. Niestety jej wdrażanie idzie bardzo opornie.

Ważny fragment

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce będą mogły także skorzystać ze środków dostępnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom środki z KPO nie zostały też jeszcze niestety uruchomione.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje z UE

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.