fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Czy ukraińscy przedsiębiorcy przenoszący działalność do Polski mogą liczyć na pomoc finansową? Wojna na Ukrainie sprawiła, że do Polski trafiło wielu przedsiębiorców ukraińskich oraz osób, które będą w Polsce starały się założyć działalność gospodarczą. Jaką możliwość dają im obecnie polskie przepisy i fundusze unijne?

Fundusze UE na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Komisja Europejska przyjęła w ostatnim czasie wniosek dotyczący działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) umożliwiający udzielanie wsparcia osobom uciekającym przed inwazją rosyjską w Ukrainie. Zaproponowane rozwiązania wymagają jeszcze przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę. CARE wprowadza zmiany przepisów dotyczących polityki spójności ułatwiające udzielanie pomocy osobom uciekającym z Ukrainy. Dzięki tym zmianom państwa członkowskie UE będą mogły wykorzystywać fundusze spójności do udzielania uchodźcom wsparcia m.in. w zakresie: pomocy w znajdowaniu pracy, rozpoczynaniu lub kontynuowaniu edukacji, dostępu do opieki nad dziećmi, poradnictwa, szkolenia i pomocy psychologicznej, czy zapewnieniu potrzebnej żywności i podstawowej pomocy materialnej.

Warto także wspomnieć o wsparciu, które niedługo powinno się pojawić i które dotyczyć będzie aktywizacji zawodowej i integracji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Mam na myśli tutaj Resortowy Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Teraz o wsparcie mogą ubiegać się samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy, które następnie będą rozdysponowywać środki z programu. W ramach programu realizowane będą m.in. zadania w zakresie wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy, a także planujących otworzenie działalności w Polsce.

Dowiedz się więcej: Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Sprawdź Dotacje z UE Grant Thornton

Przenoszenia firm z Ukrainy do Polski i UE

Nie są to jednak narzędzia, które wprost umożliwiałyby finansowanie przeniesienia biznesu. Jeśli działalność gospodarcza będzie zarejestrowana w Polsce, to pod kątem możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy UE, będzie podlegała takim zasadom, jak każde inne przedsiębiorstwo w Polsce.

Jeśli myślimy o dużych koncernach, które posiadały swoje fabryki w Ukrainie i chciałyby przenieść działalność do Polski, to raczej ciężko liczyć na wsparcie stricte inwestycyjne z funduszy UE, bo takie już w poprzedniej perspektywie finansowej UE nie było dostępne dla dużych podmiotów (możliwości ich finansowania ograniczały się przede wszystkim do działalności B+R), aczkolwiek wszystko może się zmienić, jeśli KE będzie w tym upatrywała szans dla gospodarki UE.

Jeśli natomiast myślimy o małych działalnościach, to powinniśmy na to spojrzeć trochę inaczej. Jeśli ktoś prowadził niewielką działalność w Ukrainie, a dziś jest uchodźcą to może założyć działalność w Polsce i jego podmiot będzie traktowany jak każdy inny zrejestrowany w naszym kraju. Kwestie zakładania działalności przez uchodźców z Ukrainy opisane zostały w tym artkule „Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?”.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z funduszy UE wiąże się z pewnymi zobowiązaniami i ograniczeniami. Dotacje na projekty inwestycyjne udzielane są w ramach tzw. pomocy regionalnej. Ogranicza ona przenoszenie działalności gospodarczej z innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale Ukraina do tego obszaru nie należy. Otrzymanie dofinansowania narzuca także konieczność utrzymania działalności w tzw. okresie trwałości, który w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 3 lata, a w przypadku dużych 5 lat.

Dotacje przeznaczone na projekty inwestycyjne będą dostępne w nowej perspektywie finansowej. Niestety jej wdrażanie idzie bardzo opornie.

Ważny fragment

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce będą mogły także skorzystać ze środków dostępnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom środki z KPO nie zostały też jeszcze niestety uruchomione.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Pierwszy konkurs z KPO dla przedsiębiorstw

21 września 2022 r. został ogłoszony pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Póki co ze środków KPO skorzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane