Kalkulator cienkiej kapitalizacji, czyli jak nowe przepisy wpłyną na obciążenia podatkowe spółek13.12.2017

1 stycznia 2018 r. weszła w życie szeroko zakrojona nowelizacja Ustawy CIT, która przewiduje między innymi zerwanie z dotychczasowymi obowiązującymi od wielu lat zasadami wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pozyskaniem finansowania od podmiotów powiązanych.

Zmiany mają charakter fundamentalny. Ograniczenia związane z tzw. cienką kapitalizacją powinny być brane pod uwagę nie tylko przez spółki korzystające z pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane, ale każdy podmiot pozyskujący finansowanie, w tym w formie kredytu, czy też leasingu. Całkowicie zmieniają się również limity kosztów pozyskania finansowania mogące pomniejszać dochód do opodatkowania.

Zespół ekspertów Grant Thornton przygotował dla Państwa kalkulator, który powinien ułatwić Państwu wstępną weryfikację na ile nowe regulacje wpłyną na poziom podatku dochodowego płaconego przez Państwa spółkę.

Jak wejście w życie nowych przepisów o cienkiej kapitalizacji może wpłynąć na obciążenia podatkowe Państwa spółki?
Sprawdź >>

 

Zmiana zasad wyłączania z kosztów

Wprowadzone regulacje stanowią odejście od obowiązujących dotychczas rozwiązań, zgodnie z którymi wyłączanie odsetek z kosztów uzależnione było od „niedostatecznego dokapitalizowania” spółki rozumianego jako zbyt wysoki poziom zadłużenia wobec podmiotów powiązanych w stosunku do poziomu kapitałów.

Dotychczasowe regulacje dotyczące ten materii zostały przez ustawodawcę w całości uchylone. Wprowadzany jest natomiast w nowym kształcie art. 15c Ustawy CIT. Kluczowego znaczenia nabierze pojęcie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, czyli kwoty o jaką koszty finansowania dłużnego, rozumiane jako wszelkie koszty związane z uzyskaniem środków finansowych przewyższają przychody o charakterze odsetkowym.
W uproszczeniu, tak ustaloną nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu wyłącznie do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 30% wskaźnika EBITDA ustalonego w oparciu o kryteria podatkowe.

Co istotne, do kosztów finansowania dłużnego zaliczać się będą nie tylko koszty odsetek, ale również między innymi opłaty, prowizje, kary za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, koszty zabezpieczenia zobowiązań, czy nawet część odsetkowa raty leasingowej. Pod uwagę powinny być brane przy tym nie tylko koszty pozyskania finansowania od podmiotów powiązanych, ale również od podmiotów niepowiązanych, w tym banków i innych instytucji finansowych.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Brak ograniczeń do kwoty 3 milionów złotych

Wskazanych wyżej ograniczeń nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która nie przekracza w roku podatkowym kwoty 3 milionów złotych. W praktyce należy zatem przyjąć, że w sytuacji, gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekroczy limit 3 milionów złotych, regułom cienkiej kapitalizacji podlegać będzie wyłącznie kwota przekraczająca wskazany limit.

Sposób na szybką ocenę wpływu zmian na poziom wydatków niezaliczonych do kosztów

Z pewnością wiele spółek stanie w najbliższym czasie przed pytaniem o wpływ wprowadzonych zmian na ich rozliczenia podatkowe. W tym zakresie pomocny może być przygotowany przez ekspertów Grant Thornton kalkulator. Wskazując  podstawowe dane księgowe i podatkowe spółki otrzymają Państwo wstępną informację na ile zmiany przepisów mogą wpłynąć na poziom dochodu i podatku płaconego przez Państwa spółkę.

Jak wejście w życie nowych przepisów o cienkiej kapitalizacji może wpłynąć na obciążenia podatkowe Państwa spółki?
Sprawdź >>

 

Rok 2018 okresem przejściowym

Z uwagi na przepisy przejściowe, w odniesieniu do umów kredytów (pożyczek) w przypadku których kwota finansowania została podatnikowi przekazana przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajdą przepisy Ustawy CIT w brzmieniu dotychczasowym. Należy mieć jednak na uwadze, że od 1 stycznia 2019 r. nowe regulacje będą już stosowane do wszystkich umów, niezależnie od daty przekazania środków. Tym samym, rozstrzygając w 2018 r. możliwość kwalifikacji wydatków związanych z pozyskaniem finansowania do kosztów uzyskania przychodu należy być szczególnie czujnym bowiem do poszczególnych pozycji mogą mieć zastosowanie odmienne regulacje.

Zmiana przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji ma charakter rewolucyjny, dlatego rekomendujemy możliwie wczesne podjęcie działań ukierunkowanych na ocenę wpływu  nowych regulacji na dochód do opodatkowania Państwa spółki. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez Grant Thornton kalkulatora, który może być w tym zakresie niezwykle pomocny.

AUTOR: Szymon Konieczny, Konsultant, Doradztwo podatkowe

Masz pytania bądź wątpliwości? Skontaktuj się z nami! 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Podsumowanie roku 2017 w podatkach

Czytaj więcej →

Prezenty dla pracowników – o(...)

Czytaj więcej →

TOP 13 zmian w podatkach(...)

Czytaj więcej →

Specjalne Strefy Ekonomiczne odchodzą. Co(...)

Czytaj więcej →

Los split payment przesądzony

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami