Jednolity Plik Kontrolny (JPK) nie przestaje niepokoić podatników. Dynamiczny proces legislacyjny w zakresie JPK doprowadził do sytuacji, iż nowe obowiązki objęły dużych przedsiębiorców już dnia 1 lipca 2016 r., a od dnia 1 stycznia 2017 r. obejmą również przedsiębiorców średnich i małych. Szybkie wprowadzenie tej, nowej w polskim systemie podatkowym, formy informowania organów skarbowych, pozostawiło wiele pytań bez odpowiedzi. 28 lipca opublikowano kolejną, trzecią, serię wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Kiedy korekta JPK?

Ministerstwo uspokoiło, że w przypadku błędu obejmującego nazwę kontrahenta, po jego dostrzeżeniu nie będzie wymagane przesłanie nowego pliku kontrolnego. Niewątpliwie to dobra wiadomość dla podatników – doświadczenie uczy, iż taka pomyłka może zostać dostrzeżona po długim czasie.

W mniej komfortowej sytuacji znajdą się natomiast składający korekty deklaracji VAT. Z wyjaśnień wynika, że złożenie korekty pociąga za sobą obowiązek wysłania nowego JPK, który będzie odzwierciedleniem złożonej korekty. Jednocześnie Ministerstwo zaznaczyło, iż nie dotyczy to korekt za okresy rozliczeniowe w VAT sprzed dnia 1 lipca 2016 roku, a więc sprzed wejścia w życie przepisów o JPK.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

Bez wszystkich pozycji, bez zakupów

Na szczególną uwagę zasługuje odpowiedź na pytanie oznaczone nr 20. Podatnicy obawiali się, że pola od K_10 do K_38 (struktura JPK_VAT) są skonstruowane w taki sposób, iż odrębnie należy wykazywać każdą pozycję na fakturze. Prowadziłoby to do sytuacji, w której np. zamawiając materiały budowlane każda pozycja oznaczająca gwoździe o różnej średnicy musiałaby zostać wykazana odrębnie. Byłoby to dla podatników poważnym obciążeniem.

Ministerstwo wyjaśniło, że nie ma takiej konieczności. Na pytanie czy „chodzi o zbiorcze podsumowanie pozycji z faktur w podziale według stawek VAT, a nie pokazanie poszczególnych linii na każdej fakturze”, odpowiedziało twierdząco. Oznacza to, że można ująć zbiorczo wszystkie pozycje danej faktury w których wyszczególnione są towary opodatkowane tą samą stawką VAT.

Wyjaśniono także znaczenie pojawiającego się w strukturach wpisu minOccurs=”0”. Element struktury JPK, do którego taki wpis się odnosi jest, jak wyjaśniono, opcjonalny i niepodanie żadnej wartości nie skutkuje błędnym wypełnieniem struktury kontrolnej. Oznacza to, że jeżeli podatnik prowadzi ewidencję w sposób, który uniemożliwia uzupełnienie tych pól; mogą one pozostać puste.

Zmian w VAT ciąg dalszy

Ministerstwo potwierdziło również, że przepisy dot. JPK nie mają wpływu na Ustawę VAT w zakresie składania kwartalnych deklaracji VAT. Zatem podatnicy, którzy zdecydowali się na składanie deklaracji co kwartał nadal będą mieli do tego prawo, jednak obowiązek przesyłania miesięcznego JPK_VAT wystąpi co miesiąc. Pytanie, na jak długo? W odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 18, dotyczące faktur zakupowych, Ministerstwo zapowiedziało, że „1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK ”.

Ostatni komunikat Ministerstwa Finansów („Skuteczniejsza kontrola skarbowa – wyniki I półrocza 2016 r.”) dowodzi, iż w pierwszym półroczu 2016 roku nastąpił znaczący wzrost skuteczności kontroli skarbowych w zakresie VAT. Ministerstwo Finansów zapowiedziało skuteczne uszczuplanie systemu podatkowego poprzez wzmożone kontrole i trzeba przyznać, że jest w tym konsekwentne. Kolejnym sposobem, w którym resort finansów pokłada nadzieje na uszczuplanie systemu podatkowego – a w konsekwencji zwiększone wpływu do budżetu – jest kontrola podatników poprzez JPK_VAT. Warto zatem, aby duzi podatnicy już teraz, w najbliższej przyszłości średni i mali, byli przygotowanie na przekazywanie JPK w poprawnej formie oraz bez opóźnień.

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie przygotowania, bądź weryfikacji Jednolitego Pliku Kontrolnego; specjaliści Grant Thornton dysponują wiedzą i narzędziami niezbędnymi do udzielenia wsparcia w tym zakresie. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny wyjaśniony po raz trzeci

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.