Branża energetyczna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży energetycznej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży energetycznej.

Branża energetyczna a ulga B+R

Branża energetyczna niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych różnego rodzaju wyrobów potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Wnioskodawca jest producentem osprzętu sieciowego dla linii Wysokich Napięć, Średnich Napięć, Niskich Napięć i innych stacji elektroenergetycznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca poszukuje nowych rozwiązań, w tym m.in. poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju. Wnioskodawca posiada zasoby i wiedzę potrzebną do wdrażania nowych lub znacznie ulepszonych wyrobów i usług, produkcji prototypowej pod konkretne wymagania klienta, co wiąże się z przeprowadzeniem pełnego procesu wdrażania nowego wyrobu.

Przykładami projektów które Wnioskodawca uznaje za badawczo-rozwojowe mogą być:

 • opracowanie wyrobów dla rynku wysokich średnich czy niskich napięć,
 • opracowanie wyrobów oraz wsparcie przy tworzeniu nowej specyfikacji,
 • rozwój produktów i opracowanie konstrukcji dla przewodów (…)
 • wdrożenie nowej konstrukcji uchwytów przelotowych,
 • wdrożenie nowej konstrukcji odstępników sztywnych i tłumiących, przeprojektowanie poprawiające konkurencyjność na rynkach,
 • walidacja praski hydraulicznej,
 • ciągła praca nad optymalizacją obecnych konstrukcji wszelkich wyrobów,
 • wdrożenie symulacji Metodą Elementów Skończonych (oprogramowanie/szkolenia),
 • wdrożenie procesów i technologii nagrzewania indukcyjnego dla procesów kucia (nowa nagrzewnica tunelowa z podajnikiem),
 • optymalizacja procesów wypalania plazmą/gazem (wdrożenie oprogramowania/szkolenia),
 • optymalizacja procesów obróbki mechanicznej gniazd dla łączników gniazdowych,
 • walidacja procesów spawania, szkolenia w tym zakresie, rozszerzanie uprawnień pracowników zajmujących się walidacją tych procesów,
 • wdrożenie technologii nowych wyrobów specjalnie dla procesów spawania z wykorzystaniem robota,
 • optymalizacja stanowisk produkcyjnych (przeprojektowanie stanowiska, aby poprawić wydajność, dostosowanie stanowiska do nowych potrzeb Wnioskodawcy, przeprojektowanie w celu obniżenia zużycia surowców lub podniesienia jakości i tym podobne).

Wnioskodawca podejmuje działania mające na celu optymalizację procesu wytwórczego poprzez minimalizowanie kosztów, maksymalizowanie uzysku, obniżenie pracochłonności, wzrost produktywności, optymalizację zużycia materiałów i surowców (takich jak gazy czy energia elektryczna itp.) przy jednoczesnym utrzymaniu bądź podniesieniu poziomu jakości produkcji, zwiększenie wydajności poprzez automatyzację procesu, wprowadzanie nowych systemów zarządzania, a także projekty mające za zadanie zmniejszenie zużycia energii czy optymalizację ilości odpadów itp., które znacznie poprawiają konkurencyjność Wnioskodawcy w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami w tej branży.”

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, bowiem uznał, że prowadzona działalność wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym podlega uldze B+R.

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Branża energetyczna a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży energetycznej, których rezultatem prac jest prawo ochronne patentu na produkt dopuszczony do obrotu (tzw. KPWI), mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Firma (…) działa w branży energetycznej. Jej celem jest poszukiwanie oraz wspieranie startupów oraz młodych firm pracujących nad innowacjami w sześciu obszarach energetyki jak: Magazynowanie Energi, Zrównoważone Budynki i Miasta, Odnawialne Źródła Energii, Inteligentne Sieci Przesyłowe, Efektywność Energetyczna. Energia dla Zrównoważonego Rozwoju oraz Energia dla Transportu i Mobilności. (…) inwestuje w firmy i innowacje poprzez udostępnianie know-how, wsparcie finansowe, dostęp do ośrodków badawczych i naukowych, oraz wspierając komercjalizację nowych produktów. W zamian firma (…) nabywa udziały w tych firmach. Celem projektu było:

 • Opracowanie algorytmu wyliczania wartości udziału (Share Price) na podstawie ilości posiadanych udziałów w danej firmie oraz różnych typów zdarzeń gospodarczych w tej firmie o charakterze kapitałowym lub niekapitałowym, z uwzględnieniem walut lokalnych.
 • Opracowanie algorytmu określania tzw. wartości nominalnej oraz premii na podstawie wartości udziału, w zależności od zdarzeń gospodarczych i kapitałowych.
 • Śledzenie udziałowców w każdej z tych firm z określeniem aktualnego na dany moment udziału w kapitale.
 • Integracja nowego modułu z wcześniej wytworzonym systemem do zarządzania procesami inwestycyjnymi firmy (…) i wytwarzanymi produktami w ramach współpracy.
 • Opracowanie struktury zdarzeń kapitałowych i niekapitałowych składających się na skomplikowany algorytm wyliczania wartości udziału, eksperymentowanie w celu wyboru optymalnych metod oraz struktur.
 • Zdefiniowane i zaproponowanie skutecznych metod raportowych zabezpieczających interesy firmy (…) oraz wyeliminowanie wykonywanych dotychczas w (…) obliczeń i raportowania mailowego.
 • Integracja nowego modułu z macierzową strukturą organizacyjną firmy (…).”

Organ podatkowy odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża energetyczna a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm z branży energetycznej, ponoszone są również wydatki związane z promocją czy marketingiem. Są to więc wydatki, które firmy z branży energetycznej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża energetyczna a ulga na robotyzację

Dla firm z branży energetycznej, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża energetyczna a ulga na prototyp

Jeżeli firmy z branży energetycznej podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.