27 lutego 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegółowe wyjaśnienia nowego zagadnienia z zakresu cen transferowych tzw. restrukturyzacji działalności.

Obszar związany z transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi staje się coraz bardziej istotnym elementem systemu podatkowego (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach).

Potwierdzeniem tej tezy (obok szeregu publikacji wydanych w ostatnim czasie przez OECD), jest nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, która miała miejsce w ubiegłym roku, jak również opublikowane w ubiegłym tygodniu obszerne wyjaśnienia Ministra Finansów, dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zagadnienie restrukturyzacji na gruncie cen transferowych jest pojęciem nowym w naszym polskim systemie podatkowym. Do tej pory organy podatkowe i skarbowe nie dokonywały oceny działań podatników z perspektywy restrukturyzacji.

Restrukturyzacja polega na przeniesieniu ekonomicznie istotnych aktywów/funkcji/ryzyk pomiędzy spółkami powiązanymi.

Najczęściej wymieniane jako przykłady restrukturyzacji są następujące sytuacje:

  • przeniesienie części działalności podatnika (np. działu handlowego, produkcyjnego) do podmiotu powiązanego,
  • cesja umów na podmiot powiązany; renegocjacja istotnych umów z podmiotem powiązanym mająca wpływ na model współpracy,
  • przekształcenie producenta pełnego w producenta kontraktowego (tj. świadczącego usługę produkcyjną na zlecenie na powierzonym materiale),
  • przeniesienie zarówno aktywów materialnych jak i niematerialnych (np. know-how, listy kontrahentów, relacji z dostawcami).

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Co do zasady, procesy restrukturyzacyjne prowadzą do przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi potencjału do generowania zysków poprzez przeniesienie ekonomicznie istotnych aktywów, funkcji czy też ryzyk.

Zdaniem Ministra Finansów, mimo że pojęcie restrukturyzacji działalności pojawiło się w przepisach podatkowych niedawno (w nowelizacji Rozporządzenia z dnia 17 lipca 2013 r.), to organy podatkowe będą mogły oceniać współpracę pomiędzy podmiotami powiązanymi z perspektywy restrukturyzacji również w okresie poprzedzającym ostatnią zmianę przepisów.

Oznacza to, że podatnicy, którzy nie tylko planują, ale również ci, którzy w ostatnich kilku latach przeprowadzili transakcje przeniesienia istotnych aktywów, ryzyk czy funkcji (potencjału do generowania zysków w przyszłości) na rzecz podmiotu(ów) powiązanego(ych), powinni liczyć się z ewentualną kontrolą w tym zakresie.

Warto zatem przeprowadzić szczegółową analizę tego rodzaju transakcji pod kątem obszarów, wskazanych w znowelizowanych przepisach oraz szczegółowo skomentowanych przez Ministerstwo Finansów w wydanych wyjaśnieniach.

W szczególności wskazane jest przygotowanie odpowiedzi na ewentualne pytania organów podatkowych dotyczące m.in.:

  • przyczyn gospodarczych dokonania restrukturyzacji działalności,
  • oczekiwanych korzyści z restrukturyzacji, (w tym efektu synergii),
  • opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji.

Zakwestionowanie przez organy podatkowe działań restrukturyzacyjnych może prowadzić do korekty dochodu podatnika i konieczności zapłaty dodatkowego podatku.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wyjaśnienia MF dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.