Średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce zapowiadają odważne zwiększenie inwestycji w bieżącym roku. Priorytetem jest rozbudowa parków maszynowych.

W latach 2017-2018 inwestycje w Polsce wyraźnie wyszły z dołka i wzrosły łącznie o około 11 proc. Firmy uwierzyły, że dobra koniunktura i rosnące zamówienia mają mocne podstawy i zdecydowały się zainwestować w rozwój. Czy ten pozytywny trend utrzyma się w 2019 r.? Badanie Grant Thornton pokazuje, że są podstawy do optymizmu.

Polskie średnie i duże firmy w bieżącym roku planują wyraźne zwiększenie nakładów inwestycyjnych we wszystkich z pięciu przebadanych obszarach – inwestycjach w linie produkcyjne i maszyny, wykwalifikowanych pracowników, technologie IT, B+R oraz w nowe budynki. Najwięcej, bo aż 58 proc. przedsiębiorców (wynik netto – odsetek firm planujących zwiększyć nakłady inwestycyjne pomniejszony o odsetek tych, które chcą je zmniejszyć) deklaruje zwiększone inwestycje w rozbudowę parku maszynowego. To najwyższy odsetek ze wszystkich 35 krajów objętych badaniem.

Wiele firm zamierza w 2019 roku również silniej inwestować w pracowników (48 proc.) i technologie IT (41 proc.) i badania i rozwój (40 proc.). Co ważne, w każdej z przebadanych kategorii Polska znajduje się powyżej średniej dla wszystkich badanych państw. Tak dobre wyniki sugerują, że w 2019 roku inwestycje prywatne utrzymają silny pozytywny wpływ na polską gospodarkę, co może złagodzić wpływ ewentualnego, zapowiadanego spowolnienia gospodarczego.

Wykres. Odsetek firm w Polsce, które planują w najbliższych 12 miesiącach zwiększyć nakłady inwestycyjne w poszczególnych obszarach, pomniejszony o odsetek firm, które planują je zmniejszyć (w proc.)Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie losowej grupy 200 średnich i dużych firm działających w Polsce.

Przemysław Polaczek

Partner zarządzający, Grant Thornton

Już w 2018 roku inwestycje w Polsce stały się motorem napędowym rozwoju gospodarki. Jeśli deklaracje polskich przedsiębiorców dotyczące zwiększenia inwestycji będą miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, to 2019 rok również przedstawia się optymistycznie. A jak wiadomo, wzrost gospodarczy oparty na inwestycjach prywatnych firm to najzdrowszy z możliwych modeli rozwoju, w odróżnieniu od wzrostu opartego na konsumpcji, zapasach czy krótkotrwałym boomie inwestycyjni publicznych. Zatem miejmy nadzieję, że ambitne plany firm się spełnią i nic nie skłoni ich do weryfikacji w dół swoich prognoz.

Informacja prasowa

(.docx, Rozmiar: 134,12 KB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Firmy planują inwestycyjną ofensywę

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.