Branża budowlana może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży budowlanej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży budowlanej.

Branża budowlana a ulga B+R

Branża budowlana niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych strategii czy produktów oraz ich realizacja potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe wprowadzono do sprzedaży nowy wyrób uzupełniający asortyment Wnioskodawcy, spełniający wymogi certyfikowanego wyrobu budowlanego. Dotychczas produkowana pianka opakowaniowa, została zbadana pod kątem parametrów technicznych, fizycznych i mechanicznych przy zastosowaniu znacznie niższej gęstości wyrobu (wykorzystanie mniejszej ilości materiału) i uzyskała certyfikację jako wyrób budowlany.

Spółka realizując sprzedaż asortymentu opakowaniowego pianki PE do szerokiego grona kontrahentów z wielu branż (ok 9000 podmiotów), wytypowała za pośrednictwem pracowników działu handlowego zapotrzebowanie na rynku budowlanym, na którym wykorzystywane były pasy dylatacyjne z pianki PE do posadzek w budownictwie tradycyjnym i przemysłowym.

W ramach prac B+R personel Spółki zatrudniony w celu realizacji działalność badawczo-rozwojowej, realizują czynności polegające na pracy koncepcyjnej, zmierzającej do stworzenia produktu, który będzie odpowiadał założonym wymogom.

Prace B+R sprawiają, że osoby wykonujące/świadczące prace na rzecz Spółki, które biorą w nich udział wzbogacają kapitał intelektualny Spółki. Prace te charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania oraz innowacyjności, dlatego też do ich przeprowadzenia oraz wdrożenia kluczowym jest zaangażowanie wysoko wykwalifikowanej kadry.”

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w powyższej sprawie, bowiem przytoczone w stanie faktycznym czynności wpisują się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, tym samym podmiot uprawniony jest do skorzystania z ulgi B+R. Prace badawczo-rozwojowe powinny charakteryzować się przede wszystkim systematycznością, oryginalnością oraz powinny być nakierowane na pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności, w celu wykorzystania ich w praktyce.

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Branża budowlana a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży budowlanej, których rezultatem prac jest np. patent lub program komputerowy (tzw. KPWI), mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

Kolejnym przykładem jest system do łączenia danych pomiędzy producentami i sprzedawcami. Pozwala on na łatwe wyszukanie odpowiednich produktów z użyciem zaawansowanych kryteriów, oraz możliwość integracji z innymi systemami. W przedmiotowym projekcie Wnioskodawca wykonuje usługi jako programista backend i jest odpowiedzialny za większość logiki po stronie serwerowej. Innowacyjnością tego projektu jest połączenie najnowszych technologii, aby w jak najprostszy i najszybszy sposób pozwolić użytkownikowi znaleźć produkty z branży budowlanej, spośród ogromnej ilości danych.

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał wówczas, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża budowlana a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm z branży budowlanej, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też udziałem w targach branżowych. Są to więc wydatki, które firmy z branży budowlanej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża budowlana a ulga na robotyzację

Dla firm z branży budowlanej, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji wyrobów budowlanych.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża budowlana a ulga na prototyp

Jeżeli firmy z branży budowlanej podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.