fbpx

Branża elektrotechniczna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży elektrotechnicznej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży elektrycznej i technicznej.

Branża elektrotechniczna a ulga B+R

Branża elektrotechniczna niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych maszyn, urządzeń i narzędzi potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

W zakresie działalności objętej wnioskiem, Spółka podejmuje się projektów innowacyjnych w zakresie projektowania nowych maszyn i linii produkcyjnych, tj. projektów mających na celu tworzenie całkowicie nowych produktów lub rozwiązań.

„Podstawową rolę w tej działalności odgrywa dział konstrukcji mechanicznej, w którym Spółka opracowuje innowacyjne rozwiązania z udziałem zatrudnionych na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów i monterów. W ramach tego działu prowadzone są prace nad projektowaniem i testowaniem unikalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zleceniodawców zaawansowanych rozwiązań wewnątrzzakładowego transportu produktu w procesie wytwarzania wraz z systemami do akumulacji, zmiany orientacji, kaskadowania przepływów, sortowania, elewacji, łączenia i rozdziału przepływów, itp.

Prototyp maszyny, urządzenia lub linii transportującej (dalej jako: „prototyp” lub „linia transportująca”, lub „linia”, lub „maszyna”) nie jest przeznaczony do produkcji seryjnej na rynku, lecz stanowi każdorazowo rozwiązanie unikalne, pasujące jedynie do warunków technicznych określonych przez Klienta przy składaniu zamówienia. Wnioskodawca zauważa, że co do zasady nie otrzymuje od Klienta wytycznych dotyczących szczegółowego sposobu opracowania lub też technologii konstrukcji (czasami zdarzają się projekty, w których Wnioskodawca otrzymuje zdefiniowane konkretne wymagania oraz standardy techniczne). Zaprojektowanie całokształtu maszyny/linii oraz niektórych Zespołów wchodzących w jej skład, ich działania i wzajemnego powiązania oraz wykonanie kompletnej maszyny/linii oraz przeprowadzenie prób i testów jest w całości zadaniem działu konstrukcji mechanicznej Spółki.

Proces realizacji projektów w Spółce ma charakter planowy i systematyczny. Spółka otrzymuje zlecenie na projektowanie i instalację maszyny/linii produkcyjnej, która ma spełniać cele i założenia związane z realizacją procesu produkcyjnego w zakładzie klienta. Klient podaje minimalne parametry/standardy, które dana linia powinna spełniać. Należy podkreślić, że zamawiający nie przekazuje Spółce specyfikacji czy też instrukcji w zakresie projektowania. Na etapie złożenia zamówienia żadna ze stron nie dysponuje techniczną dokumentacją przyszłej maszyny/linii. W gestii pracowników oraz podwykonawców Spółki pozostaje kompleksowe opracowanie warstwy inżynieryjnej, elektrycznej i programistycznej zamówionej maszyny/linii oraz jej wykonanie.”

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, bowiem prowadzona przez niego działalność w części objętej wnioskiem o interpretację indywidualną spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Zakres objęty wyżej przytoczoną interpretacją indywidualną jest więc bardzo szeroki. Prace badawczo-rozwojowe powinny charakteryzować się przede wszystkim systematycznością, oryginalnością oraz powinny być nakierowane na pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności, w celu wykorzystania ich w praktyce.

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Branża elektrotechniczna a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży elektrotechnicznej, których rezultatem prac jest np. patent lub program komputerowy (tzw. KPWI), mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Przedmiotem umowy zawartej ze Spółką jest świadczenie przez Wnioskodawcę usług polegających na tworzeniu oprogramowania sprzętowego (firmware), tj. tworzeniu elektronicznych systemów sterujących dla rozwiązań z zakresu elektromobilności (rowery, hulajnogi elektryczne). Oprogramowanie, które Spółka tworzy, jest kluczową częścią hulajnóg i rowerów elektrycznych, udostępnianych użytkownikom w miastach w ramach bike, czy scooter sharingu (model biznesowy, polegający na współdzieleniu hulajnóg i rowerów elektrycznych, przy użyciu aplikacji mobilnej).

Projektem docelowym jest oprogramowanie zarządzające wszystkimi podsystemami hulajnogi/rowera elektrycznego. Oprogramowanie to powinno spełniać kryteria ustalone we współpracy z klientem Spółki, co jest weryfikowane poprzez wykonywanie testów jednostkowych i integracyjnych, które podobnie jak oprogramowanie, dostarczane są przez Spółkę.

Do zadań Wnioskodawcy należy:

  • tworzenie kodu źródłowego realizującego funkcjonalności ustalone w ramach komunikacji z klientem oraz jego ulepszenia/modyfikacje;
  •  optymalizacja wydajności oprogramowania w oparciu o kryteria ustalone z klientem (przykładowo zużycie baterii podczas postoju hulajnogi, zużycie energii elektrycznej przez silnik);
  • tworzenie testów jednostkowych dla każdego z modułów urządzenia;
  • projektowanie oraz implementacja frameworków (bibliotek) testowych dla całości systemu (sprzętowe testy integracyjne);
  • wsparcie w zakresie integracji dostarczonego komponentu z systemem klienta; – tworzenie dokumentacji technicznej dostarczanych modułów;
  • tworzenie narzędzi pomocniczych ułatwiających pracę z komponentem (wizualizacja, parsowanie protokołów komunikacyjnych).”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał wówczas, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża elektrotechniczna a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm elektrotechnicznych, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też udziałem w targach branżowych. Są to więc wydatki, które firmy z branży elektrycznej oraz technicznej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża elektrotechniczna a ulga na robotyzację

Dla spółek elektrotechnicznych, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym podatników.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża elektrotechniczna a ulga na prototyp

Jeżeli firmy z branży elektrotechnicznej podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.