Poniżej prezentujemy wpis, który został poświęcony zmianom w schemie JPK obowiązującej od stycznia 2022 r. Artykuł przedstawia zagadnienia istotne dla prawidłowego stosowania JPK w nowej schemie. Mamy nadzieję, że nasz artykuł przyczyni się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Najważniejsze zmiany w schemie JPK

Poniżej przedstawiamy w punktach najważniejsze w naszej ocenie zmiany w schemie JPK obowiązującej od stycznia 2022 r.

 • TDataCzas – zaktualizowano definicje dotyczące okresów.
 • TDataTP – pole występujące tylko w nowej schemie, dodano definicje okresów: data upływu terminu płatności lub dokonania zapłaty przy korekcie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 Ustawy VAT.
 • KodFormularza – w elemencie KodFormularza zmieniono atrybut kodSystemowy z „1” na „2” oraz wersjaSchemy z „1-2E” na „1-0E.”
 • WariantFormularza – w elemencie WariantFormularza zmieniono atrybut WariantFormularza z „1” na „2”.
 • KodFormularzaDekl – w elemencie KodFormularzaDekl zmieniono atrybut kodSystemowy z „21” na „22” oraz wersjaSchemy „1-2E” na „1-0E.”
 • P_540 – nowy element dotyczący zwrotu podatku w terminie 15 dni na rachunek rozliczeniowy podatnika.
 • P_560 – nowy element dotyczący zwrotu podatku w terminie 40 dni na rachunek rozliczeniowy podatnika.
 • P_660 – nowy element dotyczący informacji dodatkowych – „Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy VAT”.
 • TDowoduSprzedaży / TDowoduZakupu – usunięto w typie danych opisy oraz dodano komentarz.
 • GTU – zmieniono sposób oznaczeń z „01” – „13” na „GTU_01” – „GTU_13 oraz zmieniono brzemienia przepisów dotyczących oznaczeń kodami GTU_01 – GTU_13
 • Procedury – usunięto opisy oraz dodano komentarz do elementów. Usunięto element SW, EE i MPP oraz dodano element WSTO_EE i IED.
 • KorektaPodstawyOpodt – dodano datę upływu terminu płatności lub dokonania zapłaty.
 • MPP – usunięto element „MPP” w nowej schemie.

Szczegółowe omówienie poszczególnych zmian JPK znajduje się w naszym nowym cyklu „Cykl artykułów dotyczących zmian w JPK

Warto dodać, że zmiany dokonane przez ustawodawcę nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników. Podatnicy nadal często nie są pewni, czy wymagane oznaczenia powinny znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie wypełnienia poszczególnych elementów nowego JPK z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Zmiany w nowej schemie JPK pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją wydana w czerwcu 2020 r. nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

Cykl artykułów dotyczących zmian w JPK składa się z poniższych artykułów:

 1. JPK – zmiany w oznaczaniu dowodów sprzedaży
 2. JPK – zmiany w symbolach GTU_01 – GTU_13
 3. JPK – nowe rodzaje procedur
 4. JPK – co z dobrowolnym oznaczeniem MPP?
 5. JPK – faktury uproszczone: czy trzeba wykazywać każdy paragon?
 6. Czy będzie nowa struktura JPK?
 7. Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających ze zmian JPK?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.
Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.