Poniżej prezentujemy nasz pierwszy wpis z nowego cyklu artykułów, który został poświęcony ostatnim zmianom w  JPK. Każdy z artykułów będzie odnosił się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK. W pierwszym artykule poruszamy zmiany dotyczące oznaczania dowodów sprzedaży w JPK.

Nowe rozporządzenie

Ministerstwo Finansów w drodze wydanego w dniu 29 czerwca 2021 r. rozporządzenia (obowiązującego od 1 lipca 2021 r.) dokonało istotnych zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 15 października 2019 r (dalej: Rozporządzenie). Zmiany te w sposób niewątpliwy sprawiają, że podatnicy są obowiązani zweryfikować poprawność wypełnianych oraz przesyłanych struktur JPK.

Dokumenty „RO” oraz „WEW” bez GTU

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych, czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym, zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie powinny być oznaczane symbolem (symbolami) GTU. Wynika to wprost z § 10 ust. 3a zmienionego Rozporządzenia zgodnie z którym oznaczeń, o których mowa w ust. 3 (czyli dotyczących dostawy towarów oraz świadczenia usług do których znajdują zastosowanie odpowiednie kody GTU), nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podstawie dowodów sprzedaży „RO” oraz „WEW”.

Warto przypomnieć, że:

  • oznaczenie „RO” stosujemy w przypadku wystąpienia dokumentu zbiorczego wewnętrznego, zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących (np. raport miesięczny z kasy rejestrującej). Przepisy nie wskazują za jaki konkretny okres taki raport powinien zostać sporządzony. Może to zatem również być raport tygodniowy lub raport z wybranego okresu (np. trzech tygodni). Ważne, aby każdorazowo do takiego raportu zastosować powyższe oznaczenie;
  • oznaczenie „WEW” należy zastosować w przypadku wystąpienia dokumentu wewnętrznego. Przykładem takiego dokumentu może być przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa lub dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej. Dokument wewnętrzny może również mieć formę zbiorczej faktury wewnętrznej w przypadku np. dokonywania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Dokumenty RO bez oznaczenia procedurami

Dodatkowo na podstawie wprowadzonych zmian, czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym, zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie powinny być oznaczane symbolami procedur (np. „TP”). Wynika to z § 10 ust. 4a zmienionego Rozporządzenia zgodnie z którym oznaczeń, o których mowa w ust. 4 (czyli czynności do których stosujemy określone kody procedur), nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podstawie dowodu sprzedaży „RO”.

Zmiany dokonane przez ustawodawcę nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników w zakresie prawidłowego oznaczania dowodów sprzedaży. Podatnicy nadal często nie są pewni, czy wymagane oznaczenie powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonego dowodu. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania kodów z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Uchylenie przepisów dotyczących stosowania „MPP”

Na koniec zwracamy również uwagę na bardzo istotną kwestię – od 1 lipca 2021 r. uchylone zostały przepisy Rozporządzenia dotyczące stosowania „MPP”. Oznacza to, że w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP” w ewidencji zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie zakupu o czym więcej będzie można przeczytać w naszym artykule: „JPK – co z dobrowolnym oznaczeniem MPP”?

Oznaczenia dowodów sprzedaży pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją wydana w czerwcu 2020 r. nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

Cykl artykułów dotyczących zmian w JPK składa się z poniższych artykułów:

  1. JPK – zmiany w oznaczaniu dowodów sprzedaży
  2. JPK – zmiany w symbolach GTU_01 – GTU_13
  3. JPK – nowe rodzaje procedur
  4. JPK – co z dobrowolnym oznaczeniem MPP?
  5. JPK – faktury uproszczone: czy trzeba wykazywać każdy paragon?
  6. Czy będzie nowa struktura JPK?
  7. Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających ze zmian JPK?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.