Niniejszy wpis stanowi kontynuację cyklu artykułów, który został poświęcony ostatnim zmianom w JPK. Każdy z artykułów odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r. W niniejszym wpisie poruszamy tematykę nowych rodzajów procedur, jakie zostały wprowadzone w drodze wydanego w dniu 29 czerwca 2021 r. rozporządzenia (obowiązującego od 1 lipca 2021 r., dalej: Rozporządzenie).

Procedury w ramach JPK – nowe rozporządzenie

Ministerstwo Finansów w drodze wydanego w dniu 29 czerwca 2021 r. rozporządzenia (obowiązującego od 1 lipca 2021 r.) dokonało istotnych zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 15 października 2019 r. Zmiany te w sposób niewątpliwy sprawiają, że podatnicy są obowiązani zweryfikować poprawność wypełnianych oraz przesyłanych struktur JPK_VAT z deklaracją.

Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”

Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowego oznaczenia ,,WSTO_EE’’. Nowy rodzaj procedury zastępuje i modyfikuje wcześniej stosowanie oznaczenia ,,SW’’ i ,,EE’’.

Oznaczenie to stosujemy do transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k Ustawy VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie oznaczenia „IED’’ w pliku JPK

Ustawodawca dodał również nowe oznaczenie w pliku JPK o nazwie „IED”. Odnosi się ono do dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 Ustawy VAT (ułatwianie dostaw lub sprzedaży na odległość towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego), dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a (procedura unijna dotycząca niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług lub 9 (szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych) Ustawy VAT lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju.

Wyłączenie stosowania oznaczenia „MPP” w pliku JPK

Wprowadzone zmiany wiążą się również z całkowitą likwidacją oznaczeń MPP w pliku JPK. Oznaczenia MPP nie stosuje się obecnie zarówno po stronie podatku naliczonego (zakupy), jak również podatku należnego (sprzedaż).

Zmiany dokonane przez ustawodawcę nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników w zakresie prawidłowego oznaczania transakcji właściwymi oznaczeniami procedur. Podatnicy nadal często nie są pewni, czy wymagane oznaczenie powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania symboli procedur z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Oznaczenia procedur pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją wydana w styczniu 2022 r. nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

Cykl artykułów dotyczących zmian w JPK składa się z poniższych artykułów:

  1. JPK – zmiany w oznaczaniu dowodów sprzedaży
  2. JPK – zmiany w symbolach GTU_01 – GTU_13
  3. JPK – nowe rodzaje procedur
  4. JPK – co z dobrowolnym oznaczeniem MPP?
  5. JPK – faktury uproszczone: czy trzeba wykazywać każdy paragon?
  6. Czy będzie nowa struktura JPK?
  7. Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających ze zmian JPK?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.