fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Niniejszy wpis stanowi kontynuację cyklu artykułów, który został poświęcony ostatnim zmianom w JPK. Każdy z artykułów odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r. W niniejszym wpisie poruszamy tematykę nowych rodzajów procedur, jakie zostały wprowadzone w drodze wydanego w dniu 29 czerwca 2021 r. rozporządzenia (obowiązującego od 1 lipca 2021 r., dalej: Rozporządzenie).

Procedury w ramach JPK – nowe rozporządzenie

Ministerstwo Finansów w drodze wydanego w dniu 29 czerwca 2021 r. rozporządzenia (obowiązującego od 1 lipca 2021 r.) dokonało istotnych zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 15 października 2019 r. Zmiany te w sposób niewątpliwy sprawiają, że podatnicy są obowiązani zweryfikować poprawność wypełnianych oraz przesyłanych struktur JPK_VAT z deklaracją.

Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”

Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowego oznaczenia ,,WSTO_EE’’. Nowy rodzaj procedury zastępuje i modyfikuje wcześniej stosowanie oznaczenia ,,SW’’ i ,,EE’’.

Oznaczenie to stosujemy do transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k Ustawy VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

Wprowadzenie oznaczenia „IED’’ w pliku JPK

Ustawodawca dodał również nowe oznaczenie w pliku JPK o nazwie „IED”. Odnosi się ono do dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 Ustawy VAT (ułatwianie dostaw lub sprzedaży na odległość towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego), dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a (procedura unijna dotycząca niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług lub 9 (szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych) Ustawy VAT lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju.

Wyłączenie stosowania oznaczenia „MPP” w pliku JPK

Wprowadzone zmiany wiążą się również z całkowitą likwidacją oznaczeń MPP w pliku JPK. Oznaczenia MPP nie stosuje się obecnie zarówno po stronie podatku naliczonego (zakupy), jak również podatku należnego (sprzedaż).

Zmiany dokonane przez ustawodawcę nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników w zakresie prawidłowego oznaczania transakcji właściwymi oznaczeniami procedur. Podatnicy nadal często nie są pewni, czy wymagane oznaczenie powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania symboli procedur z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Oznaczenia procedur pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją wydana w styczniu 2022 r. nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

Cykl artykułów dotyczących zmian w JPK składa się z poniższych artykułów:

  1. JPK – zmiany w oznaczaniu dowodów sprzedaży
  2. JPK – zmiany w symbolach GTU_01 – GTU_13
  3. JPK – nowe rodzaje procedur
  4. JPK – co z dobrowolnym oznaczeniem MPP?
  5. JPK – faktury uproszczone: czy trzeba wykazywać każdy paragon?
  6. Czy będzie nowa struktura JPK?
  7. Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających ze zmian JPK?

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Zobacz wszystkie

JPK – nowe rodzaje procedur

Niniejszy wpis stanowi kontynuację cyklu artykułów, który został poświęcony ostatnim zmianom w JPK. Każdy z artykułów odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r. W niniejszym…

Najczęściej czytane