fbpx

Treść artykułu

Crisis Navigator, to kompleksowe patrzenie na przedsiębiorstwo nastawione na wykrywanie, zapobieganie oraz ograniczanie skutków problemów finansowych, a także minimalizowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia w przyszłości.

Jak zdiagnozować kryzys w firmie?

Diagnoza kryzysu w przedsiębiorstwie bywa zadaniem niezwykle złożonym. Pierwszymi objawami kryzysu w przedsiębiorstwie mogą być w szczególności problemy w zakresie:

Wczesny monitoring poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala nie tylko przeciwdziałać rozwojowi problemów finansowych, zniwelować skutki już istniejących kryzysów, ale również przeciwdziałać pojawianiu się nowych problemów w przyszłości.

Jak zdiagnozować kryzys w firmie?

Diagnoza kryzysu w przedsiębiorstwie bywa zadaniem niezwykle złożonym. Pierwszymi objawami kryzysu w przedsiębiorstwie mogą być w szczególności problemy w zakresie:

Wczesny monitoring poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala nie tylko przeciwdziałać rozwojowi problemów finansowych, zniwelować skutki już istniejących kryzysów, ale również przeciwdziałać pojawianiu się nowych problemów w przyszłości.

Diagnoza i wyjście z kryzysu przedsiębiorstwa – jak pomagamy?

Mając świadomość ogromnej wagi i nakładu pracy związanej z identyfikacją obszarów kryzysowych proponujemy kompleksowe spojrzenie na przedsiębiorstwo w ramach wypracowanego podejścia Crisis Navigator. To zestaw narzędzi dopasowany do fazy kryzysu i indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy ekspertów z różnych dziedzin do wyzwań naszych Klientów podchodzimy kompleksowo.

Z naszych doświadczeń wynika, że przyczyn kryzysu należy szukać w odniesieniu do 6 obszarów:

1. Strategia
2. Organizacja
3. Finanse
4. Ludzie
5. Technologie
6. Mikro oraz makrootoczenie

Przed przystąpieniem do właściwych analiz, zakładamy przeprowadzenie krótkiej ankiety, której odpowiedzi pomogą nam we wstępnym ukierunkowaniu potencjalnych przyczyn problemów oraz zebraniu zespołu odpowiednich specjalistów dla realizacji etapu 2.

Podczas spotkania poddajemy dogłębnej analizie możliwe przyczyny problemów. Z założenia zachęcamy, aby w spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne za każdy z zespołów/działów przedsiębiorstwa. Czasami mylnie wydaje się, że dany obszar w ogóle nie ma wpływu na aktualną sytuację. W naszej ocenie nie ma jednak jednego źródła kryzysu, a najczęściej jest on połączeniem kilku czynników, których działanie zbiegło się w czasie. Warto zatem, w ramach kompleksowego podejścia do problemu, spojrzeć na kryzys szerzej, nie tylko z perspektywy kwestii oczywistych.

Podczas spotkania wskazanych zostanie wiele czynników mających wpływ na przedsiębiorstwo oraz problemów z jakimi na co dzień mierzą się poszczególne zespoły/działy. Po spotkaniu przygotowany zostanie raport, który stanowić będzie podsumowanie i usystematyzowanie informacji, jakie wybrzmiały podczas spotkania 6ISSUES oraz przyczyn kryzysu w przedsiębiorstwie.

Następnie na podstawie przygotowanego podsumowania proponujemy narzędzia, które pomogą w usunięciu przyczyn kryzysu. Pewne obszary mogą wymagać określonej wiedzy technicznej, technologicznej, coachingowiej lub organizacyjnej.

Każda zmiana wymaga czasu, aby przyniosła oczekiwane efekty. Towarzyszymy spółce w tym procesie i na bieżąco monitorujemy postępy. Dopiero osiągniecie i utrzymanie w określonym czasie założonych parametrów pozwoli nam odetchnąć i powiedzieć: udało się!

Nawet po wyjściu na prostą nasza wspólna droga się nie skończy. Mamy nadzieję, że to dopiero początek. Po zażegnaniu sytuacji kryzysowej, proponujemy pakiet narzędzi prewencyjnych, które pomogą we wczesnym identyfikowaniu pierwszych sygnałów potencjalnego kryzysu.

Skąd się bierze kryzys w firmie?

Kryzys w początkowych fazach rozwoju może być mylnie utożsamiany z przypadkowymi lub przejściowymi, niekorzystnymi zmianami gospodarczymi. W konsekwencji skutki kryzysu mogą zostać zbagatelizowane, a działania naprawcze powzięte relatywnie późno. Kryzys przybiera wtedy znacznie dotkliwszą dla przedsiębiorstwa formę, a proces sanacji nie jest już tak szybki i efektywny, jak w przypadku wcześniejszego wykrycia lub prewencji. W sytuacji kryzysu zaawansowanego, trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zagrażają bytowi ekonomicznemu i mogą mieć poważne konsekwencje dla zachowania ciągłości działania spółki, a w konsekwencji prowadzić nawet do jej likwidacji.

Kryzys najczęściej ma przyczyny w wielu obszarach działania firmy jedocześnie np. braku strategii, nieodpowiedniej organizacji, niedostosowaniu polityki finansowej, konfliktach pracowniczych czy braku efektywności technologicznej. Przyczyny kryzysu mogą mieć również charakter niezależny od firmy, występować w mikro i makroekonomicznym otoczeniu np. problemy finansowe klientów lub dostawców.

Efektem końcowym kryzysu może być brak zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności. Dlatego też, tak kluczowa jest jak najwcześniejsza identyfikacja kryzysu. Im szybciej zidentyfikowane zostaną przyczyny problemów oraz podjęte zostaną działania naprawcze, tym mniejsze będą negatywne skutki dla przedsiębiorstwa oraz czas potrzebny na poradzenie sobie z kryzysem. Po identyfikacji kryzysu i implementacji działań naprawczych kolejną fazą jest wyczekiwanie rezultatów wdrożonych strategii gospodarczych. Istotną rolę w całym procesie odgrywa również faza prewencji, czyli podjęcie działań mających na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przyszłości.

Dowiedz się, jak Crisis Navigator może pomóc Twojej firmie!

Na co dzień wspieramy naszych klientów w wybranych obszarach z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w realiach gospodarczych. W ramach usługi Crisis Navigator postanowiliśmy połączyć nasze doświadczenia projektowe, kompleksowość świadczonych usług, specjalistyczną wiedzę w celu wsparcia podmiotów przechodzących przez trudności lub chcących ominąć problemy.

Podejście Crisis Navigator dedykowane jest każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu biznes, niezależnie od profilu działalności, który dostrzega przesłanki identyfikujące powstanie ognisk kryzysu lub już zmaga się z kryzysem w firmie. W szczególności natomiast jest przeznaczone podmiotom działającym w branżach o podwyższonym ryzyku.

Najczęściej czytane