fbpx

Treść artykułu

Optymalizacja procesów biznesowych jest szczególnie istotna dla kreowania zdolności do konkurowania na rynku każdej firmy. Zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, co w efekcie przekłada się na wzrost rentowności i potencjału produkcji lub usług.

Procesy biznesowe są realizowane w każdym przedsiębiorstwie. Nie we wszystkich jednak są zidentyfikowane, odpowiednio opisane i zoptymalizowane. Nasze doświadczenie wskazuje, że modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych odbywa się najczęściej w momencie istotnych zmian organizacyjnych, wdrożenia systemów informatycznych lub w konsekwencji dynamicznego rozwoju.

W zależności od potrzeb Klienta nasze wsparcie obejmuje zakres od samego opisu (mapowania) procesów, poprzez zidentyfikowanie obszarów do doskonalenia aż po szczegółowe pakiety optymalizacyjne i pełne wdrożenie nowych rozwiązań.

Wdrażanie podejścia procesowego realizujemy w następujących etapach:

  • diagnoza stanu bieżącego – opracowanie modelu (AS IS)
  • analiza stanu bieżącego pod kątem skuteczności i efektywności realizacji celów oraz ponoszonych kosztów
  • opracowanie i konsultacja z Klientem pakietów optymalizacyjnych
  • opracowanie docelowego modelu procesów i struktury organizacyjnej (TO BE)
  • opracowanie harmonogramu wdrożenia pakietów optymalizacyjnych
  • wsparcie Klienta we wdrożeniu pakietów optymalizacyjnych

Optymalizacja procesów biznesowych w pełnym zakresie kończy się zbudowaniem docelowego modelu procesów spójnych ze strategią firmy oraz dostosowanej do niego nowej struktury organizacyjnej. Działania prowadzące do ich pełnego wdrożenia są szczegółowo zdefiniowane i zaplanowane w czasie.

Więcej o optymalizacji procesów

(.pdf, Rozmiar: 1,57 MB)

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z naszymi doradcami.

Inne artykuły z kategorii: Konsulting Zobacz wszystkie

Kobiety napędzają polski biznes

Jesteśmy jednym z krajów, który najmocniej promuje kobiety na kierowniczych stanowiskach. Aż 38 proc. wyższej kadry kierowniczej w Polsce stanowi płeć piękna. Kobiety nadal relatywnie rzadko jednak cytowane są w mediach i występują na konferencjach.

Najczęściej czytane