fbpx

Treść artykułu

Rozwój kapitału ludzkiego wpływa na wartość każdej firmy.

Każda organizacja w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy powinna podejmować inteligentne działania w zarządzaniu kapitałem ludzkimi i powinna zaprojektować odpowiedni system zarządzania zasobami – stworzyć nie tylko dogodne warunki pracy, ale przede wszystkim możliwości rozwoju pracownikom. To właśnie od ich kompetencji, stopnia zmotywowania i zaangażowania oraz innowacyjnej kultury organizacyjnej zależy w głównej mierze sprawność osiągnięcia celów rozwojowych firmy.

Warto pamiętać

Rozwój kapitału ludzkiego determinuje rozwój każdej organizacji.

Budowanie modeli kompetencyjnych

Każda organizacja to skarbiec kompetencji i talentów. Tylko właściwie pielęgnowane potrafią zdeterminować jej sukces. Menedżerowie potrzebują narzędzi do ich uchwycenia, czyli rozpoznania, mierzenia i rozwijania. Modele kompetencyjne są jednym z nich.

Wspieramy organizacje w budowaniu modeli kompetencyjnych. Działamy zgodnie z następującym podejściem:

 • dokonujemy wyboru pożądanych z puntu widzenia celów organizacji postaw, zachowań i umiejętności pracowników oraz ich opisu dla wszystkich względnie jednorodnych stanowisk – przeprowadzamy więc diagnozę potrzeb w zakresie kompetencji
 • tworzymy profile kompetencji i opisy stanowisk pracy
 • realizujemy szkolenia dotyczące wykorzystania i aktualizacji modelu.

Z modelem kompetencji wiążemy procesy dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. W ramach integracji procesów zarządzania uwzględniamy m.in. następujące systemy:

 • system ocen pracowniczych
 • ścieżki karier i rozwoju pracowników
 • system rekrutacji i selekcji pracowników
 • system wynagrodzeń i motywacji pracowników
 • programy rozwojowe dla pracowników (metody i skala działań)
 • działania rozwojowe dla pracowników: warsztaty i szkolenia, coaching, mentoring, eksperymenty

Eksperci Grant Thornton pomogą Ci w zbudowaniu modelu kompetencyjnego adekwatnego do potrzeb Twojej organizacji.

Doskonalenie systemów motywacyjnych

W ramach kompleksowego wsparcia w zakresie doskonalenia systemów motywacyjnych proponujemy podejście, na które składają się następujące działania:

 • rozpoznanie sytuacji i potrzeb organizacji
 • diagnoza czynników satysfakcji – identyfikacja i wielowymiarowa analiza czynników mających rzeczywisty wpływ na satysfakcję i zaangażowanie pracowników
 • analiza warunków lokalnego rynku pracy
 • wypracowanie elementów tworzących system motywacyjny organizacji – rekomendacje, na podstawie wyników wcześniejszych analiz, poszczególnych składowych systemu motywacyjnego organizacji, w tym założeń i zasad systemu wynagradzania lub premiowania
 • formalizacja systemu motywacyjnego w postaci postanowień regulaminu wynagradzania lub regulaminu premiowania
 • określenie sposobów pomiaru prawidłowości funkcjonowania systemu motywacyjnego
 • symulacja finansowa wypracowanych rozwiązań
 • integracja systemu motywacyjnego z innymi procesami kadrowymi, na przykład z systemem ocen pracowników oraz rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Inne artykuły z kategorii: Rozwój kapitału ludzkiego Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane