Zmiany dotyczące działalności w zakresie paliw ciekłych29.12.2016

Nowelizacja Prawa energetycznego i wydanie w dniu 15 grudnia br. rozporządzenia określającego szczegółowy wykaz paliw ciekłych, spowodowały nałożenie na podmioty prowadzące działalność obszarze paliw, szereg obowiązków związanych ze zmianą koncesji czy jej uzyskaniem.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję powinno wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o dostosowanie treści koncesji do nowej definicji paliw ciekłych oraz o zmianę jej zakresu. Te podmioty, które w związku ze zmianami Prawa energetycznego, zostały objęte obowiązkiem posiadania koncesji, powinny złożyć wniosek o jej uzyskanie. Terminem, w którym powyższe obowiązki powinny być wykonane, jest dzień 16 stycznia 2017 r. Konsekwencje ich niedopełnienia są daleko idące, łącznie z wygaśnięciem posiadanej koncesji z mocy prawa.

 

Podatek akcyzowy

Zapoznaj się z usługą

 

Szczególną uwagę na nowe regulacje powinny zwrócić również te podmioty, których działalność ani w świetle poprzednich przepisów nie wymagała koncesji, ani nie wymaga obecnie. Stworzony został bowiem tzw. rejestr podmiotów przywożących, tj. sprowadzających z zagranicy paliwa ciekłe w ramach działalności innej, niż obrót nimi z zagranicą wymagający koncesji, np. podmioty przywożące paliwa na potrzeby własne. Aby mogły one nadal je sprowadzać, zobowiązane są uzyskać wpis do powyższego rejestru. W tym celu, we wspomnianym wyżej terminie, powinny wystąpić ze stosownym wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Artykuły powiązane:

W 2019 r. mniej finansowania(...)

Czytaj więcej →

Zyski kapitałowe – zmiana interpretacji

Czytaj więcej →

NSA potwierdza, że ryczałt obejmuje(...)

Czytaj więcej →

Spóźniony wiatr w żagle –(...)

Czytaj więcej →

Już od lipca nowe deklaracje(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami