Okres przedawnienia w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wydłużony do 10 lat10.02.2015

Przedsiębiorcy korzystający z pomocy publicznej, udzielanej w związku z prowadzeniem działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) są obowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych i innych dokumentów związane z poborem podatków oraz innych dochodów budżetu państwa przed okres 10-ciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał z pomocy publicznej. Tyle wynosi bowiem okres przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej. 

Z dniem 6 stycznia 2015 roku weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 20 października 1994 r o specjalnych strefach ekonomicznych. ((Dz.U. Nr 123, poz. 600, ze zm.)

Są one ważne dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE. Wydłużony został bowiem do 10 lat okres przedawnienia rozliczeń wynikających ze zwolnienia podatkowego (traktowanego jako pomoc publiczna)  dostępnego w strefach.

Oznacza to, że do rozliczeń strefowych nie będzie miał już zastosowania pięcioletni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z Ordynacji podatkowej.

Co istotne, zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe przepisy mają zastosowanie również do pomocy publicznej udzielonej w latach poprzednich, o ile roszczenie związane ze zwrotem tej pomocy nie uległo przedawnieniu przed dniem wejścia w życie nowej regulacji. Dotyczą one zatem już rozliczeń za 2009 r. i lata kolejne.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Zmiana przepisów jest związana z wymogami Unii Europejskiej. Państwa członkowskie UE są bowiem zobowiązane do przechowywania szczegółowej dokumentacji dotyczącej każdej pomocy indywidualnej lub programu pomocy przez 10 lat od dnia przyznania pomocy.

W praktyce, należy zatem dokonać weryfikacji obowiązujących zasad archiwizacji w firmie aby zachować dostęp do ksiąg, rejestrów i danych z lat objętych nową regulacją.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Bilet wstępu do siłowni z(...)

Czytaj więcej →

Minister Finansów nie ma racji(...)

Czytaj więcej →

Nagrody w loteriach, alimenty, odszkodowania(...)

Czytaj więcej →

Kiedy dokonać zgłoszenia pojazdu do(...)

Czytaj więcej →

Czy rata leasingu może być(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami